Bộ môn Bệnh học Thủy sản


Giới thiệu về Bộ môn Bênh học Thủy sản

Ngành thủy sản Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Việt Nam đã được xếp vào danh sách các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, việc quản lý sức khỏe và phòng bệnh cho các đối tượng nuôi ngày càng có vai trò quan trọng nhằm góp phần gia tăng sản lượng và chất lượng cho sản phẩm thủy sản. Việc trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý sức khỏe và dịch bệnh trên đối tượng nuôi thủy sản cho sinh viên nuôi trồng thủy sản là yêu cầu cấp thiết. Nhằm đáp ứng cho nhu cầu này, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã thành lập Bộ môn Bệnh học Thủy Sản vào năm 2004.

Nhân sự của Bộ môn

TT

Tên giảng viên

Chức danh

Học vị

Năm tốt nghiệp

1

Nguyễn Hữu Thịnh

Giảng viên chính,

trưởng bộ môn

Tiến sĩ

2001

2

Võ Văn Tuấn

Giảng viên

Tiến sĩ

2015

3

Hồ Thị Trường Thy

Giảng viên

Tiến sĩ

2016

4

Trần Hữu Lộc

Giảng viên

Tiến sĩ

2015

5

Nguyễn Thảo Sương

Giảng viên

Tiến sĩ

2019

6

Truyện Nhã Định Huệ

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

2014

Hoạt động của bộ môn

·        Giảng dạy các môn học về bệnh học thủy sản cho sinh viên đại học, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh của Khoa Thủy sản.

·        Nghiên cứu các tác nhân, nguyên nhân gây bệnh trên động vật thủy sản, các phương pháp chẩn đoán, các biện pháp phòng và trị bệnh của động vật thủy sản

·        Khảo nghiệm các sản phẩm sử dụng trong phòng và trị bệnh thủy sản

·        Đào tạo chuyên sâu về bệnh thủy sản cho các doanh nghiệp thủy sản và Chi cục thủy sản tại các địa phương

Định hướng phát triển

 ·        Tiếp tục phát triển nhân sự của bộ môn về mặt số lượng và chất lượng

·        Xây dựng phòng thí nghiệm chuyên sâu về sinh học phân tử ứng dụng trong chẩn đoán bệnh thủy sản

·        Mở rộng hợp tác nghiên cứu về bệnh học thủy sản với các chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp thủy sản trong nước và quốc tế