Thông tin tư vấn tuyển sinh của Khoa Thủy sản


Tư vấn tuyển sinh 2016 của Khoa Thủy sản

Xin mời các bạn thí sinh tìm hiểu các thông tin liên quan về Khoa Thủy sản, về ngành nghề và các chương trình đào tạo cũng như cơ hội việc làm và triển vọng của ngành thủy sản trong tương lai... Chúng tôi xin chào đón các bạn...