Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 93
Toàn hệ thống: 1368
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Thủy Sản gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh...  XEM TIẾP >>

Ban giảng huấn và Ban lãnh đạo của Khoa Thủy Sản từ khi thành lập vào năm 1974 đến nay đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Khoa... XEM TIẾP >>

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Thủy sản bao gồm công tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật.. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Khoa Thủy sản đến năm 2020...XEM TIẾP >>

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không bảy bảy bảy

Xem trả lời của bạn !