Tiến sĩ: TRẦN HỮU LỘC
Title:
 Giảng viên đại học

Email: thloc@hcmuaf.edu.vn

Phone: 0913210290

Office: Phượng Vỹ Bldg Room 317
CV: (CV download link)

 

Quá trình học tập

2006. B.S. Kỹ sư thuỷ sản, Khoa Thủy Sản Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
2006
 Comparisons of broodstock and larval quality of different giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) strains.

 

2013. PhD, Environmental Sciences and Microbiology (centered on Shrimp pathology), University of Arizona, USA.        

 

Chuyên môn:

-Bệnh học thuỷ sản

-Công nghệ nuôi tôm

-Di truyền và chọn giống

-Khoa học môi trường

 

Môn dạy:

-         Bệnh tôm

-         Bệnh không truyền nhiễm trên thuỷ sản

-         Anh văn chuyên ngành

 

Kinh nghiệm làm việc

2007-2010 Giảng dạy, khoa thuỷ Sản ĐH Nông Lâm TpHCM

2010-2013: nghiên cứu sinh, Ph.D College of Agriculture and Life Science, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA

2014- 2022: Giảng dạy, khoa thuỷ Sản ĐH Nông Lâm TpHCM

Selected publications

Han J.E., Tang F.F.J., Lightner D.V. & Tran L. (2015). Photorhabdus insect related (Pir) toxin-like genes in a plasmid of Vibrio parahaemolyticus, the causative agent of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) of shrimp. Dis. Aquat. Org., 113, 33–40.

Tran L, Nunan L, Redman RM, Mohney LL, Pantoja CR, Fitzsimmons K, and Lightner DV. 2013. Determination of the infectious nature of the agent of acute hepatopancreatic necrosis syndrome affecting penaeid shrimp. Dis. Aqua Org 105 (1): 45-55.

Tran H.L, Hoang N.P, Nguyen HT, and Lightner D.V. Study to determine the infection route of the agent of the acute Hepatopancreatic necrosis syndrome (AHPNS) or early mortality Syndrome (EMS). Proceeding of the Vietnam National Conference in Aquaculture, Ho Chi Minh City, 2013. Pg 446-452.

Tran L.H, Fitzsimmons K.M, Lightner D.V. Tilapia Could Enhance Water Conditions, Help Control EMS In Shrimp Ponds. Global Aquaculture Advocate Jan/Feb 2014, Pg26-28.

Redman Dv Cr LightnerCarlos PantojaLoc Tran, 2012. Biology and pathology of early mortality syndrome of shrimp, Global outlook for aquaculture leadership Documentation of an Emerging Disease (Early Mortality Syndrome) in SE Asia & Mexico

Loc Tran, Linda, Nunan, R.M Redman, Kevin Fitzsimmons, and Donald V. Lightner. EMS/AHPNS: Infectious Disease Caused By Bacteria. Global Aquaculture Advocate July/August 2013, Pg18-19.

Donald V.Lightner, R.M Redman, C.R Pantoja, Loc Tran. Early Mortality Syndrome affects shrimp in Asia.Global Aquaculture Advocate Jan/Feb 2012, Pg40-41.

Thinh N.H., Kuo T.Y., Hung L.T., Loc T.H., Chen S.C., Evensen O., Schuurman H.J. 2009. Combined immersion and oral vaccination of Vietnamese catfish (Pangasianodon hypophthalmus) confers protection against mortality caused by Edwardsiella ictaluriFish and Shellfish Immunology, v27 n6 (2009): 773-776.

Nhan D.T, Loc T.H, Mathieu Wille, Patrick Sorgeloos, 2009. Larval quality of Macrobrachium rosenbergii obtained from different broodstock geographical origins. Proceeding of the Vietnam National Conference in Aquaculture, Ho Chi Minh City, 2009. 432-440.

 

 

Số lần xem trang: 320
Nhập ngày: 18-05-2022
Điều chỉnh lần cuối: