TS. Hồ Thị Trường Thy

Giảng viên
Email: thy.hothitruong@hcmuaf.edu.vn
           hothyts@gmail.com
Điện thoại (Phone):0377690253
Văn phòng (Office): Phượng Vĩ 310

 
 
 
Giới thiệu
 
Tiến sỹ Hồ Thị Trường Thy là giảng viên của Khoa Thủy sản trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản năm 2005 tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, sau đó tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản năm 2008 tại trường Đại học Kasetsart Thái Lan. Năm 2016, cô hoàn tất bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sỹ về chuyên ngành nuôi trồng thủy sản tại trường đại hoc Kasetsart Thái Lan theo chương trình học bổng của chính phủ (322).
Lĩnh vực yêu thích của tiến sỹ Thy là nghiên cứu về bệnh trên động vật thủy sản, ứng dụng các chế phẩm sinh học vào việc phòng bệnh trên động vật thủy sản, miễn dịch trên động vật thủy sản.
    
 
Các môn giảng dạy :
 
- Môn chuyên ngành bệnh học thủy sản:
1. Miễn dịch cá và giáp xác
2. Chẩn đoán bệnh trên động vật thủy sản
-Môn chuyên ngành đại cương
1. Sinh hóa chuyên ngành thủy sản
 
 
 
Các nghiên cứu đã thực hiện
1. Investigate bacterial disease on Striped catfish and their resistance antibiotics in An Giang Provinces
2. Bacterial infection of Striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus[Sauvage, 1878]) in Vietnam
3. Identification and characterization of potential probiotic Bacillus spp. for application in strip catfish (Pangansianodon hypophthlamus)
4. The effects of probiotics mixture Bacillus amyloliquefaciens 54A and B. pumilus 47B on the growth performances, innate immunity and stress response of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in laboratory condition
5. Starting Investigate Genetic Information on Selection of Bacterial Disease Resistance Seed of Striped catfish
6. Infection of Mannan Oligosaccharide in probiotic to improve immune system of striped catfish to prevent bacterial disease caused by Edwardseilla ictaluri
7. Investigate the sentivity of Red tilapia, Striped catfish, and Carp on Metacecariae of parasite Haplorchis pumilio
 
 
 
 

 

Số lần xem trang: 328
Nhập ngày: 17-05-2022
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2022