Thạc sỹ: Truyện Nhã Định Huệ
 
 
 
 
 
 
 
 
Chức danh nghề nghiệp:Kỹ sư
 
 
Email: nhahuets@hcmuaf.edu.vn
 
 
Điện thoại (Phone): 0946767078
 
Văn phòng (Office): Phượng Vỹ 310
Lý lịch giảng viên 
 
 
Giới thiệu (Background)
 
 
- Quá trình học tập
 
 
Năm 2016, tốt nghiệp thạc sỹ ngành Nuôi trồng thủy Sản, Khoa Thuỷ Sản, ĐH Nông Lâm TP.HCM
 
 
Năm 2010, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Ngư Y, Khoa Thuỷ Sản, ĐH Nông Lâm TP.HCM
 
 
- Lĩnh vực nghiên cứu: vi sinh, bệnh vi khuẩn và ký sinh trùng.
 
 
Các môn giảng dạy (Teaching):
 
 
Các môn đang đảm nhận:
 
 
- Thực hành Bệnh cá 1 (Bệnh nấm và ký sinh trùng)
 
 
- Thực hành Bệnh cá Nuôi trồng thủy sản
 
 
- Thực hành Bệnh cá 2 (Bệnh do vi khuẩn và virus)
 
 
- Thực hành Bệnh cá cảnh
 
 
- Thực tập giáo trình Bệnh học Thủy Sản
 
 
 
Dự án nghiên cứu, xuất bản (Project and publication)

 
- Các dự án đã, đang thực hiện:
 
Đang thực hiện:
 
+ Nghiên cứu mô tả biến dị không vây không kỳ trên cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus)
 
 
+ Kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio sp. phân lập từ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thương mại tại tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền và xác định khả năng lan truyền tính kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập.
 
 
Đã thực hiện:
 
+ Bước đầu nghiên cứu tác dụng của tinh dầu sả đến sự tăng trưởng của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage, 1878).
 
 
+ Đánh giá hiệu quả kiểm soát tỷ lệ chết của flophenicol trên cá rô phi giống nhiễm Flavobacterium columnare
 
+ Điều tra tần suất xuất hiện của thể vermiform và sự biến đổi mô bệnh học trên tôm thẻ chân trắng (Penaneus vannanei) có biểu hiện phân trắng
 
 
+ Kháng kháng sinh của vi khuẩn E.coli phân lập từ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thương mại tại một số chợ khu vực quận Thủ Đức và quận 9, TP.HCM và xác định khả năng lan truyền tính kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập
 
 
 
- Các bài báo, sách, luận án đã công bố:
 
 + Nguyễn Phúc Cẩm Tú, Đinh Thế Nhân, Truyện Nhã Định Huệ (2017). Effects of C/N ratios on water quality and growth performance of pacific white shrimp Litopenaeus vannamei in nursery stage. Journal of Agricultural Science and Technology, Nong Lam University, 3, 40-51
 + Nguyễn Hữu Thịnh, Truyện Nhã Định Huệ (2018). Đánh giá hiệu quả kiểm soát tỷ lệ chết trên cá rô phi nhiễm Flavobacterium columnare bằng florfenicol. Tạp chí Nông nghiệp và Phát Triển, 4, 76-85
 
 + Nguyễn Hoàng Nam Kha, Truyện Nhã Định Huệ (2019). Kháng kháng sinh của vi khuẩn E.coli phân lập từ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thương mại trong một số chợ và siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và đánh giá khả năng lan truyền đặc tính kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập. Tạp chí Nông nghiệp và Phát Triển, 18(2), 97-103
 
 
 
 
+ Hồ Khánh Duy, Truyện Nhã Định Huệ, Lưu Thị Thanh Trúc (2019). Khảo sát tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio spp. trên tôm thẻ chân trắng (Penaneus vannamei). Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Nha Trang, 4, 26-32
 
+ Truyện Nhã Định Huệ, Khưu Nhật Thành. (2021). Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn E.coli phân lập từ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thương mại tại chợ đầu mối nông sản Bình Điền. Tạp chí Nông nghiệp và Phát Triển, 20(5), 47-52.
 
 

 

Số lần xem trang: 309
Nhập ngày: 17-05-2022
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2022