Ngành thủy sản Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Việt Nam đã được xếp vào danh sách các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, việc quản lý sức khỏe và phòng bệnh cho các đối tượng nuôi ngày càng có vai trò quan trọng nhằm góp phần gia tăng sản lượng và chất lượng cho sản phẩm thủy sản. Việc trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý sức khỏe và dịch bệnh trên đối tượng nuôi thủy sản cho sinh viên nuôi trồng thủy sản là yêu cầu cấp thiết. Nhằm đáp ứng cho nhu cầu này, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã thành lập Bộ môn Bệnh học Thủy Sản vào năm 2004.

Số lần xem trang: 12743
Nhập ngày: 21-06-2016
Điều chỉnh lần cuối: 10-05-2022