Thông báo


Hội thảo giới thiệu "Những tiến bộ về công nghệ trong nuôi trồng thủy sản tại Na Uy"

Thời gian: 9:30 - 11:30 ngày 2/3/2023

Địa điểm: Hội trường Cát Tường - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Chủ đề: Những tiến bộ về công nghệ trong nuôi trồng thủy sản tại Na Uy

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phiên dịch Tiếng Việt)

Người trình bày: Bà Barbo Rimeslaatten Klakegg - Trưởng phòng Bệnh cá, Cty Åkerblå AS, Na Uy.

Phiên dịch viên: TS. Trần Hữu Lộc - Giảng viên Khoa Thủy sản

 

Thông tin tuyển dụng 2021

 Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng năm 2021

Chi tiết...

Chương trình “Ngày Hội việc làm trực tuyến 2021

Chương trình Ngày hội việc làm trực tuyến 2021 là một cầu nối nhằm gắn kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên, đồng thời nhằm giải quyết và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm trong thời điểm dịch Covid-19.

Hội thảo trực tuyến ASEAN-FEN 2021

Hội thảo trực tuyến ASEAN-FEN 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 (Thứ Bảy), 0900 - 1800 (MYT). Sự kiện này đóng vai trò như một nền tảng để chia sẻ kiến ​​thức về các phát hiện mới và sáng tạo liên quan đến nghề cá và nuôi trồng thủy sản, cũng như một nền tảng cho mạng lưới nghiên cứu và học thuật. Bốn diễn giả chính và mười bảy diễn giả khách mời sẽ trình bày những phát hiện mới nhất trong nghiên cứu của họ liên quan đến thủy sản

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (19/8/2020)

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: Xem tại đây >>

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (19/8/2020)

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN: Xem tại đây >>

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH NGƯ Y (19/8/2020)

 CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH NGƯ Y (20/5/2020): Xem tại đây >>

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (19/8/2020)

 CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: Xem tại đây >>

CẬP NHẬT CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA THỦY SẢN (19/8/2020)

 CẬP NHẬT CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA THỦY SẢN Xem tại đây >>

Liên kết doanh nghiệp