Các khóa huấn luyện


Khóa huấn luyện về bệnh học thủy sản tổ chức đáp ứng theo yêu cầu của công ty

Song song với việc tổ chức khóa huấn luyện được thiết kế sẵn, Bộ môn Bệnh học Thủy sản cũng rất chú trọng đến việc thiết kế các khóa huấn luyện với nội dung theo yêu cầu công ty, trang trại nuôi thủy sản. Bộ môn hiểu rằng việc huấn luyện cho đội ngũ nhân sự trong công ty, trang trại luôn là một nhu cầu thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả phòng trị bệnh cho tôm cá.
Chương trình huấn luyện mang tính thực tiễn và ứng dụng cao. Các khóa học được thiết kế dựa trên cơ sở kiến thức chuyên ngành áp dụng trong điều kiện hoạt động đặc thù, phù hợp với mục tiêu cũng như chiến lược của mỗi công ty, trang trại. Các giảng viên được lựa chọn cho khóa học đảm bảo các tiêu chí:
• Kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tham gia giảng dạy
• Có kỹ năng giảng dạy và đã tham gia giảng dạy thực tế
Sau khi đào tạo, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ công ty, trang trại nhằm đảm bảo rằng việc ứng dụng sau đào tạo đạt kết quả cao

Chi tiết