Tiến sĩ: Nguyễn Thảo Sương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên 

Email: suong.nguyenthao@hcmuaf.edu.vn

Điện thoại (Phone): 0938 030 987

Văn phòng (Office): Phượng Vỹ 320
Lý lịch giảng viên (link tải)


Giới thiệu (Background)

- Quá trình học tập

Năm 2019, tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học biển, ĐH Auckland, New Zealand

Năm 2011, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học thuỷ sản, ĐH Ghent, Bỉ

Năm 2008, tốt nghiệp  cử nhân chuyên ngành Ngư Y, Khoa Thuỷ Sản, ĐH Nông Lâm TP.HCM

- Lĩnh vực nghiên cứu: vi sinh, bệnh vi khuẩn, virus và ký sinh trùng, quorum sensing


Các môn giảng dạy (Teaching):

Các môn đang đảm nhận: 

- Bệnh cá I (Bệnh nấm và ký sinh trùng)

- Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản

- Pháp luật chuyên ngành thuỷ sản

- Intensive livestock medicine.

Dự án nghiên cứu, xuất bản (Project and publication)

- Các dự án đã, đang thực hiện:


Đang thực hiện:

+ Nghiên cứu mô tả biến dị không vây không kỳ trên cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus)


Đã thực hiện:

+ Exploring apicomplexan (APX)
and Bonamia (haplosporidian) parasites in economically important shellfish

+ Impact of host stress hormones on virulence factors of Vibrio parahaemoliticus  the infectious agent of Shrimp Early Mortality Syndrome (EMS) in the Mekong delta, Vietnam.

+ Dự án SXTN: Hoàn thiện và sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2.


- Các bài báo, sách, luận án đã công bố:


+ PCR and histology identify new bivalve hosts of Apicomplexan-X (APX): a common parasite of the New Zealand flat oyster Ostrea chilensis (2019). Suong TN, Banks JC, Webb SC, Jeffs A, Wakeman KC, Fidler A. Diseases of Aquatic Organisms 132: 181–189

+PCR test to specifically detect the apicomplexan ‘X’ (APX) parasite found in flat oysters Ostrea chilensis in New Zealand (2018). Suong TN, Banks JC, Webb SC, Jeffs A, Wakeman KC, Fidler A. Diseases of Aquatic Organisms 129:199-205

+Partial 18S rRNA sequences of apicomplexan parasite ‘X’ (APX), associated with flat oysters Ostrea chilensis in New Zealand (2017). Suong TN, Webb S, Banks J, Wakeman K, Lane H, Jeffs A, Brosnahan C, Jones B, Fidler A. Diseases of Aquatic Organisms 127(1):1-9

+ The impact of catecholamine sensing on the virulence of Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) (2017). Suong TN, Hao VN, Sang VN, Hung ND, Tinh NTN, Phuoc LH, Cuong VD, Luan NT, Phuong DV, Thom TT, Thao PH, Bossier P, Sorgeloos P, Defoirdt T. Aquaculture 470:190-195

+ The catecholamine stress hormones norepinephrine and dopamine increase the virulence of pathogenic Vibrio anguillarum and Vibrio campbellii”. Pande GSJ, Suong TN, Bossier P & Defoirdt T. FEMS Microbiology Ecology journal 90 (2014) 761–769

+ Inhibition of luminescence-mediated

quorum sensing in Vibrio harveyi by a recombinant AHL-lactonase from Bacillus cereus. Tinh NTN, Dung NV, Thuy VN, Suong NT. Journal of Pure and Applied Microbiology. 8:353-360  

 

Số lần xem trang: 233
Nhập ngày: 17-05-2022
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2022