Họ tên: TS. Võ Văn Tuấn

 

 

Giới thiệu (Background)

Quá trình học tập:

 • 2011-2016: Tiến sĩ thuỷ sản tại trường Đại học Ghent, Bỉ
 • 2007-2009: Thạc sĩ thuỷ sản tại trường Đại học Ghent, Bỉ
 • 2000-2005: Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản tại trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

 Lĩnh vực nghiên cứu:

      Bệnh trên động vật thuỷ sản

 

Chức danh quản lý:

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Các môn giảng dạy (Teaching):

 • Bệnh học thuỷ sản đại cương
 • Bệnh cá NTTS
 • Bệnh cá cảnh
 • Sinh học phân tử ứng dụng trong thuỷ sản
 • Bệnh học thuỷ sản nâng cao
 • Quản lý dịch bệnh thuỷ sản

Email: vovantuan@hcmuaf.edu.vn

Điện thoại (Phone):

Văn phòng (Office): 02838963343

 

 Lý lịch giảng viên 

Dự án nghiên cứu, xuất bản (Project and publication)

Dự án nghiên cứu:

 • Ứng dụng công nghệ sản xuất cá rô phi toàn đực và đánh giá khả năng phát triển, hiệu quả kinh tế của nuôi cá rô phi thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước (2021-2023)
 • Nghiên cứu quy trình sản xuất giống cá chốt bông (Pseudomystus siamensis Regan, 1913) (2018-2020)
 • Ảnh hưởng của pH nước lên khả năng nhạy cảm của tôm thẻ, Penaeus vannamei, đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tuỵ cấp Vibrio parahaemolyticus (2017-2018)
 • Khả năng đáp ứng miễn dịch tự nhiên của tôm thẻ, Penaeus vannamei, cảm nhiễm bởi vi khuẩn gây hoại tử gan tuỵ Vibrio parahaemolyticus (2016-2017)
 • Chuyển đổi giới tính cá rô phi bằng phương pháp cho ăn hormon 17 alpha Methyltestosterol (2003-2004)

 

Xuất bản bài báo:

 • Binh T. T. Vo, Chau M. Pham, Truc T. T. Nguyen, Tuan V. Vo & Tu V. Nguyen (2020). Induced spawning of Asian bumblebee catfish (Pseudomonas siamensis Regan, 1913). The Journal of Agriculture and Development, Nong Lam University, volume 19, issue 1, 49-58.
 • Binh T. T. Vo, Chau M. Pham, Truc T. T. Nguyen, Tuan V. Vo & Tu V. Nguyen (2020). Identification of the tolerant capacity to aquatic environment factors (temperature, pH and dissolved oxygen) of Asian bumblebee catfish (Pseudomonas siamensis Regan, 1913). The Journal of Agriculture and Development, Nong Lam University, volume 18, issue 5, 44-51.
 •  Pham Thi Minh Ngoc, Vo Van Tuan, Nguyen Hoang Dung, Jaruwan Sitdhipol, Le Thi anh Hong (2019). Identification of the causative agents of hemorrhagic fever in gourami fish (Trichogaster pectoralis). The Journal of Biotechnology.
 • V V Tuan, N T T Truc, V T T Binh, N T H Duyen (2018). Effects of water pH on physiological parameters and color changes of Asian bumblebee catfish (Pseudomystus siamensis Regan, 1913). The Journal of Agriculture and Development, Nong Lam University, volume 18, issue 2, 78-87.
 • V V Tuan, N T T Truc, V T T Binh (2018). Innate immune responses of white leg shrimp, Litopenaeus vannamei, infected by acute hepatopancreas necrosis syndrome Vibrio parahaemolyticus. The Journal of Agriculture and Development, Nong Lam University, volume 18, issue 1, 80-88.

 

 

 

Số lần xem trang: 455
Nhập ngày: 12-05-2022
Điều chỉnh lần cuối: