Tìm trong trang

Thông báo mới

Thông tin tuyển dụng 2021

22-12-2021

 Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng năm 2021

Chi tiết...

Chương trình “Ngày Hội việc làm trực tuyến 2021

13-12-2021

Chương trình Ngày hội việc làm trực tuyến 2021 là một cầu nối nhằm gắn kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên, đồng thời nhằm giải quyết và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm trong thời điểm dịch Covid-19.

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU

Chương  trình  giáo  dục  Đại  học  theo  định  hướng  nghề  nghiệp  (Profession-Oriented  Higher Education  –  POHE) thuộc Dự án  Giáo dục  Đại học  Việt Nam  –  Hà Lan được bắt đầu vào đầu năm 2005 với mục tiêu nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng các chương trình đào tạo lấy nhu cầu  của thị trường lao động làm trung tâm. Dự án này có mục tiêu chính là thực hiện chính sách mang tính đột phá “đào tạo theo nhu cầu xã hội” của Bộ Giáo dục và Đào tạo  (Bộ GD-ĐT)  và hình thành chính sách về mô hình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp. Từ năm 2005, tám trường  Đại học  Việt Nam, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hà Lan, đã bắt đầu xây dựng các chương trình POHE cho các ngành đào tạo như: Du lịch và Khách sạn, Sư phạm, Nông Lâm, Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Điện tử và Công nghệ Thông tin. Trừ một chương trình đào tạo đã bắt đầu được tuyển sinh vào năm 2006, tất  cả  các  chương trình đào tạo mới được xây dựng đã bắt đầu tuyển sinh vào năm 2007 và một vào năm 2008.

  

Dự án Phát triển Giáo dục Đại học theo Định hướng Nghề nghiệp - Ứng dụng (POHE) ở Việt Nam (2012-2015) giai đoạn 2 tiếp tục được đặt trong bối cảnh Giáo dục Đại học tại Việt Nam đang tìm kiếm câu trả lời cho những thách thức nổi lên từ quá trình hiện đại hóa đang diễn ra trong xã hội, trong nền kinh tế và trong nghề nghiệp. Các thành phần xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp, đang đòi hỏi phải có những thay đổi trong Giáo dục Đại học. Điểm quan trọng trong mối liên hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp mà dự án quan tâm tới chính là thị trường lao động: Doanh nghiệp thấy khó khăn trong việc tuyển dụng được những sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng được những yêu cầu của công việc và trở thành những nhân viên chuyên nghiệp.

 

Do vậy mục tiêu hướng đến của dự án là một hệ thống Giáo dục Đại học có định hướng nghề nghiệp, đáp ứng nhanh chóng và tích cực với những đòi hỏi thay đổi, cụ thể nhất là trong 8 trường đại học tham gia dự án với những chương trình giáo dục được lựa chọn.

 

Dự án đặt ra 3 mục tiêu rõ ràng có thể nhận diện và đo lường thông qua mỗi yếu tố cấu thành. Ở kết quả đầu tiên, dự án sẽ mang đến cho mỗi trường một Chiến lược Giảng dạy có Tiếp xúc với Doanh nghiệp. Điều này được thể hiện qua cách thức và phương tiện thiết kế và tiến hành chương trình Giảng dạy có sự tham gia của Doanh nghiệp, tính lưu động của sinh viên và của giảng viên với Doanh nghiệp cũng như tiếng nói rõ ràng của Doanh nghiệp trong Quản trị nhà trường.

 

Kết quả thứ hai của dự án là sự hình thành một lực lượng giảng viên được cấp chứng nhận năng lực UBC (University Business Cooperation – Hợp tác giữa trường Đại học và Doanh nghiệp), thông qua việc xây dựng nên những Tiêu chuẩn Giảng viên đồng bộ và áp dụng hài hòa trên cả nước. Các giảng viên sẽ được tham gia vào những chương trình tập huấn tại trung tâm POHE ở mỗi  trường, góp phần làm gia tăng đáng kể số lượng giảng viên đạt trình độ giảng dạy có tiếp xúc với Doanh nghiệp.

Kết quả thứ ba mà dự án sẽ mang lại là các Điều kiện khung cho phép Giảng dạy có tiếp xúc với Doanh nghiệp. Cách tiếp cận theo quy trình của dự án sẽ đưa ra những biện pháp chính sách giúp đem lại những lợi ích, những động lực lớn hơn cho các trường và giảng viên, đồng thời giảm bớt những rào cản cho họ trong việc tiếp xúc với doanh nghiệp.

 

Trong 4 năm dự án, một biện pháp tiếp cận thận trọng theo hướng Học tập sẽ được tiến hành, bắt đầu từ việc rà soát lại những kết quả đạt được của dự án trong giai đoạn 1 rồi đề ra chiến lược cho giai đoạn 2. Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 8 trường tham gia dự án sẽ có các hành động cụ thể nhằm đạt được ba kết quả đã đề ra. Trong và sau 2 năm, dự án sẽ tăng cường gắn kết với lĩnh vực doanh nghiệp bằng việc tham gia của các bên liên quan. Trước khi dự án kết thúc, các hành động sẽ được củng cố, và cùng với kết quả sẽ được phổ biến trên diện rộng đến các doanh nghiệp và các trường khác trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Các biện pháp tiến hành của dự án sẽ được thiết kế với đặc trưng về giới và việc thực hiện sẽ được giám sát khác biệt cho các vấn đề liên quan đến giới.  

 

Dự án được đưa vào hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự tham gia 8 trường đại học bằng việc đầu tư thời gian và tầm nhìn của lãnh đạo trường, công sức đóng góp của các giảng viên và cán bộ nhà trường ở các phòng ban. Dự án sẽ tổ chức hàng loạt những sự kiện học tập và tiếp xúc, với sự hỗ trợ của công cụ truyền thông trực tuyến, để chia sẻ và học hỏi từ  những điển hình thành công, từ các nghiên cứu và các hoạt động tư vấn.

 

Bộ Giáo dục và Đào phụ trách việc thực hiện dự án về tổng thể. Tám trường đại học tham gia đóng góp ý kiến cho các quyết sách thông qua các cuộc họp thường kỳ và các quy trình điều phối nội bộ. Hỗ trợ tài chính từ chính phủ Hà Lan thông qua NUFFIC (Quỹ Sáng kiến Hà Lan cho Phát triển Năng lực Giáo dục Đại học) cung cấp những trợ giúp về kỹ thuật được thực hiện bởi một hợp đoàn các tổ chức Hà Lan do Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion điều phối.

 

Trang liên kết

 •  

 •  

Sự kiện sắp đến

 Sự kiện 1

Sự kiện 2

Sự kiện 3

Sự kiện 4

Lời tựa

 • Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Thủy Sản gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Ngư Nghiệp (tiền thân của Khoa Thủy Sản hiện nay) thuộc Trường Đại học Nông Nghiệp, thành viên của Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức, được thành lập theo Sắc lệnh 010/SL/VH/GDTN ký ngày 11-1-1974.
  Sau ngày đất nước thống nhất, Khoa Ngư Nghiệp đổi tên thành Khoa Thủy Sản với nhiệm vụ đào tạo bậc đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và các địa phương trong nước. Hiện tại, Khoa Thủy Sản gồm 5 Bộ môn: Sinh học và Quản lý nguồn lợi thủy sản, Quản lý và Phát triển nghề cá, Kỹ thuật nuôi thủy sản, Bệnh học thủy sản, Chế biến thủy sản. Đội ngũ giảng viên đạt chất lượng cao với 100% giảng viên có trình độ Sau đại học, trong đó gồm 3 phó giáo sư, 64% giảng viên có học vị Tiến sĩ, 100% giảng viên tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài.
 • Chiến lược phát triển trong tương lai là xây dựng Khoa Thủy Sản - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM trở thành một cơ sở đào tạo, một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực thủy sản đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia, hướng đến mục tiêu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của mạng lưới các trường đại học ASEAN (Bộ tiêu chuẩn AUN-QA) chương trình đào tạo Nuôi trồng thủy sản năm 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực và cả nước; huy động được các nguồn lực phục vụ nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm chất lượng, giải pháp kỹ thuật và quản lý tiên tiến, thúc đẩy phát triển nuôi trồng các đối tượng chủ lực (cá tra, tôm nước lợ, cá rô phi) và một số loài thủy đặc sản (cá dứa, cá nâu, cá chình ...) của ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Ứng dụng các thành tựu của nền công nghiệp 4.0 trong chọn tạo giống, quản lý môi trường và sức khoẻ đối tượng nuôi, quản lý quy trình nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam trong tương lai.

   

  PGS.TS. Nguyễn Như Trí

Trả lời trực tuyến

 • Q:

  học kì này em có đăng kí môn Quản trị sản xuất thủy sản nhưng tới giờ vẫn chưa học online.


  A:

   Chào em,

  Môn học này do Thầy Võ Thanh Liêm giảng dạy. Thầy Liêm không đăng ký dạy online môn học này trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 nên hiện tại chưa có thời khóa biểu. Em chờ thêm 1 thời gian nữa nhé. Khi có thông tin mới Phòng đào tạo sẽ gởi thông báo đến em và tất cả các bạn sinh viên trong toàn trường.

  Thầy Trí - Trưởng khoa TS

  Trịnh Thị Lệ Trinh(06-10-2021)
 • Q:

  chào cô! em là sv năm 1 ngành kt, qua thời gian học tập em cảm thấy mình không phù hợp với ngành, em nhận thấy mình có sự yêu thích đặc biệt với cây trồng và thủy sản. Nay em quyết định thi lại vào trường mình, nhưng "em chưa phân biệt rõ được ngành nông học và nuôi trồng thủy sản". Mong cô lý giải rõ về 2 ngành này cho em cũng như môn học cụ thể của từng ngành để em có được sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai mình. Em cảm ơn cô nhiều!!!...


  A:

  Xin chào Hiệp,

  Tôi xin trả lời Hiệp về khía cạnh ngành Nông học nhé! Sinh viên ngành Nông học được trang bị những kiến thực và kỹ năng cơ bản, cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành liên quan đến các mặt của sản xuất cây trồng.

  Kỹ sư tốt nghiệp ngành Nông học có thể làm các công việc liên quan đến sản xuất cây trồng. Tuy nhiên, có thể chia thành ba hướng công tác chính:

  1. Giảng dạy, nghiên cứu: công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng nông nghiệp; các Viện nghiên cứu (như Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam; Viện Cây ăn quả, Viện Mía Đường, Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long…)

  2. Quản lý nhà nước về sản xuất cây trồng: công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về sản xuất cây trồng (nông nghiệp, khuyến nông, bảo vệ thực vật…) cấp xã, huyện, tỉnh hay Trung ương

  3. Kinh doanh, dịch vụ: công tác tại các tập đoàn, công ty cung cấp vật tư nông nghiệp (Giống, phân bón, thuốc BVTV, vật tư khác) hay các công ty sản xuất cây trồng (cao su, thuốc lá, mía đường, cà phê, ca cao…)

  Ngoài ra có thể tham gia các hoạt động tư vấn về SXCT, các hoạt động phi chính phủ…

  Chúc suy nghĩ sang suốt và quyết định thành công!

  Võ Thái Dân

  phan hữu hiệp(20-03-2014)
 • Q:

  Thưa thầy, em ở Bình Đại Bến Tre, em chuẩn bị tập huấn kỹ thuật nuôi cá lăng cho nông dân nhưng chưa có bộ tài liệu. Em nhờ thầy cho em xin bộ tài liệu kỹ thuật nuôi của trường mình và hiện tại nguồn cung cấp giống có ở đâu. Em Cảm ơn quý thầy cô. Chúc các thầy cô tòan Khoa Thủy sản hạnh phúc và thành đạt.


  A:

  Em có thể liên hệ trực tiếp Thầy Ngọc hay VP Khoa Thủy sản. Cá giống có bán tại Trại Thực nghiệm KTS.

  Nguyễn Thị Cẩm(09-11-2011)

Thống kê

  Số lần xem:

  Đang xem 7
  Toàn hệ thống: 1140
  Trong vòng 1 giờ qua

Liên kết doanh nghiệp