Tiến sĩ, Giảng viên chính Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng bộ môn Bệnh học Thủy sản 

Email: nhthinh@hcmuaf.edu.vn


Điện thoại (Phone): 0918906658


Văn phòng (Office): PV318, Tòa nhà Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh


CV: (CV download link)


Giới thiệu

- Bác sĩ Thú Y, 1983, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Thạc sĩ Thủy sản, 1998, Đại học Nagasaki, Nhật Bản

Tiến sĩ Khoa học Biển, 2001, Đại học Nagasaki, Nhật Bản


Lĩnh vực nghiên cứu

- Nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh, các biện pháp phòng trị bệnh truyền nhiễm trên động vật thủy sản

- Nghiên cứu và phát triển vaccine cho cá


Các môn giảng dạy

- Vi sinh ứng dụng trong thủy sản

- Bệnh cá do vi khuẩn và virus

- Bệnh tôm

- Thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản

Các bài báo, sách, luận án đã công bố

Binh Q. Truong, Roman Buckow, Minh H. Nguyen, Huu T. Nguyen, 2021. High pressure thermal sterilization of barramundi (Lates calcarifer) muscles in brine: Effects on selected physicochemical properties J Food Process Preserv. Volume 46, Issue 6: 1-8

Ho Thy Truong Thy, Nguyen Huu Thinh, Nguyen Nhu Tri, Ong Moc Quy, Korntip Kannika, Sasimamas Unajak and Nontawith Areechon, 2017. Identification and characterization of potential probiotic Bacillus spp. for application in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878), Journal of Fisheries and Environment, V 41(2): 20-36

Kim T. Tran-Ngoc, JohanW. Schrama,  Mai T.T. Le, Thinh H. Nguyen, Arjen J. Roem, Johan A.J Verreth, 2017. Salinity and diet composition affect digestibility and intestinal morphology in Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Aquaculture 469, 36-43. 

Kim T. Tran‐Ngoc, Son T. Huynh, João Sendão, Thinh H. Nguyen, Arjen J. Roem, Johan A. J. Verreth, Johan W. Schrama. 2019. Environmental conditions alter the effect of organic acid salts on digestibility and intestinal morphology in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Nutrition. 25:134–144.

Nopadon Pirarat, Ei Lin Ooi, Kim D. Thompson, Nguyen Huu Thinh, Masashi Maita, Takayuki Katagiri, 2016. Examination of entry portal and pathogenesis of Edwardsiella ictaluri infection in striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus, Aquaculture, Volume 464, 279-285.

Kim T. Tran-Ngoc, Ngu T. Dinh, Thinh H. Nguyen, Arjen J. Roem, JohanW. Schrama, Johan A.J. Verreth, 2016. Interaction between dissolved oxygen concentration and diet composition on growth, digestibility and intestinal health of Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Aquaculture, Volume 462, 101-108

Hoang Nam Kha Nguyen, Thi Thu Hao Van, Huu Thinh Nguyen, Peter M. Smooker, Jeff Shimeta, Peter J. Coloe, 2014. Molecular characterization of antibiotic resistance in Pseudomonas and Aeromonas isolates from catfish of the Mekong Delta, Vietnam. Veterinary Microbiology 171, 397–405.

N.H. Thinh, T.Y. Kuo, L.T. Hung, T.H. Loc, S.C. Chen. O. Evensen, H.J. Schuurman, 2009. Combined immersion and oral vaccination of Vietnase catfish (Pangasianodon hypophthalmus) confers protection against mortality caused by Edwardsiella ictaluri. Fish and Shellfish Immunology, 27(6):773-776.  

Huu T. Nguyen, Kinya Kanai and Kazuma Yoshikoshi, 2002. Ecological investigation of Streptococcus iniae in cultured Japanese flounder (Paralychthys olivaceus) using selective isolation procedures. Aquaculture, 205, pp. 7-17.

Huu Thinh Nguyen, Kanai Kinya and Kazuma Yoshikoshi, 2001. Immunohistochemical examination of experimental Streptococcus iniae infection in Japanese flouder Paralychthys olivaceus. Fish Pathology, Vol. 36, No. 3, pp. 169-178.

Huu Thinh Nguyen, Kinya Kanai and Kazuma Yoshikoshi, 2001. Experimental Streptococcus iniae infection in Japanese flounder Paralychthys olivaceus. Fish Pathology, Vol. 36, No. 1, pp. 40-41.

Nguyen, H. T. and Kanai, K. 1999. Selective agars for the isolation of Streptococcus iniae from Japanese flouder Paralychthys olivaceus. Journal of Applied Microbiology, 86, pp. 769-776.

Nguyễn Hữu Thịnh và Truyện Nhã Định Huệ, 2018. Đánh giá hiệu quả kiểm soát tỷ lệ chết trên cá rô phi nhiễm Flavobacterium columnare bằng florfenicol. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển. ĐH Nông Lâm TP. HCM. 17 (4). 96-105.

Nguyễn Hữu Thịnh, Bùi Thị Kim Cương, Đỗ Viết Phương. Một trường hợp nhiễm nặng Trypanosoma sp. trên cá rô đồng Anabas testudineus, 2013. Tạp chí nghề cá Đồng Bằng Sông Cửu Long, số 1, 62-72.

One case of heavy Trypanosoma infection in intensive climbing perch (Anabas testudineus), 2013. Journal of Mekong Fisheries. 1, 62-72.

Nguyễn Thị Kiều Tuyên, Ooi Ei Lin, Nguyễn Hữu Thịnh, Trần Minh Anh, 2013. Đánh giá ảnh hưởng của kẽm sulphate và kẽm hữu cơ bổ sung trong thức ăn lên đáp ứng miễn dịch của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp,  số 2 năm 2013, 84-92.

Nguyễn Hữu Thịnh, Trương Thanh Loan, 2007. Phân lập và khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh của Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra Pangasiannodon hypophthalmus nuôi thâm canh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm TP. HCM, số 1 và 2, năm 2007, 175-179.

Nguyễn Hữu Thịnh, 2005. Một số thông tin về liên cầu khuẩn Streptococcus iniae gây bệnh trên cá nuôi. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm TP. HCM, số 1, năm 2005, 175-179

 

 

Số lần xem trang: 389
Nhập ngày: 17-05-2022
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2022