·        Tiếp tục phát triển nhân sự của bộ môn về mặt số lượng và chất lượng

·        Xây dựng phòng thí nghiệm chuyên sâu về sinh học phân tử ứng dụng trong chẩn đoán bệnh thủy sản

·        Mở rộng hợp tác nghiên cứu về bệnh học thủy sản với các chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp thủy sản trong nước và quốc tế

 

Số lần xem trang: 12525
Nhập ngày: 21-06-2016
Điều chỉnh lần cuối: 10-05-2022