Ban giảng huấn và Ban lãnh đạo của Khoa Thủy Sản từ khi thành lập vào năm 1974 đến nay đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Khoa... XEM TIẾP >>

 I. BAN GIẢNG HUẤN KHOA THỦY SẢN QUA CÁC THỜI KỲ

Ban giảng huấn của Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi thành lập vào năm 1974 đến nay, đã không ngừng được mở rộng và nâng cấp, và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển KTS-ĐHNL. Thành viên ban giảng huấn của KTS-ĐHNL qua các thời kỳ như sau:

1. Giai đoạn trước 1975

Giảng viên cơ hữu: GS.BS Ngô Bá Thành, ThS Lê Văn Phong, ThS Dương Đình Học (K.6 TGP), ThS Lâm Hoài Thông, KS Trần Thị Túy Hoa (K.8 TGP), KS Nguyễn Văn Thiện (K.10 TGP), KS Phạm Chí Thành (K.11 TGP), ThS Trần Văn Phát (K.12 TGP), ThS Trần Trọng Chơn (K.12 TGP).

Giảng viên thỉnh giảng: KS Lê Văn Đằng, TS Trần Văn Trí, GS Lê Văn Ký, TS Hoàng Quốc Trương, TS Nguyễn Thanh Tùng, TS Phùng Trung Ngân, TS Nguyễn Thành Ngưu, TS Phùng Lương Ngọc, TS Bùi Bỉnh Bân, TS Trần Thị Nam Hải.

2. Giai đoạn đầu sau 1975

Giảng viên tại chỗ: GS.BS Ngô Bá Thành, ThS Lê Văn Phong, ThS Dương Đình Học, KS Trần Thị Túy Hoa, KS Nguyễn Văn Thiện, KS Phạm Chí Thành, ThS Trần Văn Phát, ThS Trần Trọng Chơn.

Giảng viên bổ sung từ miền Bắc: KS Hồ Thanh Hoàng, KS Trần Thanh Xuân, PGS.TS Nguyễn Tường Anh, KS Nguyễn Lan Phương, KS Ngô Tử Khánh, KS Lê Thanh Muốn, CN Lê Hoàng Yến.

Giảng viên bổ sung từ trường viện khác: ThS Lê Thị Phương Hồng, ThS Vương Thị Việt Hoa, CN Hoàng Thị Niên Ân, TS Trịnh Trường Giang, ThS Nguyễn Văn Xuân, CN Đoàn Văn Lễ, CN Trần Công Minh, CN Nguyễn Thị Dung.

Giảng viên bổ sung từ Khoa Thủy Sản: KS Nguyễn Hữu Thanh (K.13 TGP), PGS.TS Lê Thanh Hùng (K.14 TGP), KS Trần Minh Anh (K.14 TGP), KS Ngô Văn Hải (K.14 TGP), ThS Nguyễn Văn Tư (K.15 TGP), ThS Nguyễn Trí Hùng (K.15 TGP), KS Lương Ngọc Chính (K.15 TGP), KS Lê Mạnh Đức (K.16 TGP), KS Lê Văn Chiêu (K.16 TGP), ThS Phạm Văn Nhỏ (K.6), KS Nguyễn Hoàng Vũ (K.6).

3. Hiện nay

- Bộ môn Sinh Học Thủy Sản: TS Nguyễn Phúc Cẩm Tú (Trưởng BM), PGS.TS Nguyễn Phú Hòa, ThS Đặng Thị Thanh Hòa, ThS Nguyễn Thị Bạch Mai, ThS Nguyễn Phúc Thưởng, ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc, ThS Trần Hồng Thủy.

- Bộ môn Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản: TS Đinh Thế Nhân (Trưởng BM), PGS.TS Nguyễn Như Trí, ThS Ong Mộc Quý, ThS Nguyễn Thanh Tâm, ThS Văn Hữu Nhật, ThS Trần Văn Minh, KS Ngô Đăng Lâm.

- Bộ môn Bệnh Học Thủy Sản: TS Nguyễn Hữu Thịnh (Trưởng BM), TS Lưu Thị Thanh Trúc, ThS Phạm Duy Tân, ThS Hồ Thị Trường Thy, ThS Võ Văn Tuấn, ThS Trần Ngọc Thiên Kim, TS Trần Hữu Lộc, KS Truyện Nhã Định Huệ.

- Bộ môn Quản Lý & Phát Triển Nghề Cá: PGS.TS Vũ Cẩm Lương, TS Nguyễn Văn Trai, ThS Võ Thanh Liêm, ThS Mai Đăng Tiến.

- Bộ môn Chế Biến Thủy Sản: TS Nguyễn Hoàng Nam Kha (Trưởng BM), ThS Võ Thị Thanh Bình, ThS Lê Thị Ngọc Hân, ThS Nguyễn Thùy Linh, ThS Trương Quang Bình, ThS Phạm Thị Lan Phương.

 

II. BAN LÃNH ĐẠO KHOA THỦY SẢN QUA CÁC THỜI KỲ

1. Thời kỳ 1974-1975

    Trưởng Khoa: GS. BS Ngô Bá Thành

2. Thời kỳ 1975-1982

    Trưởng Khoa: KS Hồ Thanh Hoàng
    Phó Trưởng Khoa: KS Trần Thanh Xuân
    Phó Trưởng Khoa: KS Nguyễn Lan Phương

3. Thời kỳ 1982-1987

    Trưởng Khoa: GS. BS Ngô Bá Thành
    Phó Trưởng Khoa: KS. Lê Thị Thanh Muốn

4. Thời kỳ 1987-1994

    Trưởng Khoa: KS. Lê Thị Thanh Muốn
    Phó Trưởng Khoa: ThS Lê Thanh Hùng

5. Thời kỳ 1994-1998

    Trưởng Khoa: TS. Trịnh Trường Giang
    Phó Trưởng Khoa: ThS. Lê Thị Phương Hồng

6. Thời kỳ 1998-2007

    Trưởng Khoa: ThS. Lê Thị Phương Hồng
    Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Thanh Hùng
    Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Văn Tư

7. Thời kỳ 2007-2012

    Trưởng Khoa: PGs.Ts. Lê Thanh Hùng
    Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Văn Tư
    Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Như Trí

 8. Thời kỳ 2012-2015

    Trưởng Khoa: PGs.Ts. Nguyễn Như Trí
    Phó Trưởng Khoa: PGs.Ts.Nguyễn Minh Đức
    Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Hoàng Nam Kha

 9. Thời kỳ 2016 đến nay

    Trưởng Khoa: PGs.Ts. Nguyễn Như Trí
    Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Hoàng Nam Kha

Số lần xem trang: 294