Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Thủy Sản gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh...  XEM TIẾP >>

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Thủy Sản gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hơn nửa thế kỷ qua, Trường đã thay đổi tên 7 lần theo những giai đoạn trưởng thành và lớn mạnh.

 

Năm 1955, Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Blao được thành lập theo Nghị Định 112-BCN/NĐ ký ngày 19-11-1955.

 

Năm 1963, Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc được thành lập trên cơ sở cấp cao đẳng của Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Blao theo Nghị Định 1184/GD/TC ký ngày 24-8-1963 và chuyển về Sàigòn. Trong giai đoạn này, Ban Ngư Nghiệp thuộc Ngành Súc Khoa cũng được thành lập. Bác Sĩ Ngô Bá Thành tham gia ban giảng huấn ngay từ khi Ban Ngư Nghiệp được thành lập. Những sinh viên đầu tiên của Ngành Súc Khoa chọn làm luận trình tốt nghiệp về ngư nghiệp như KS Lý Kế Huy (K.5 trước giải phóng), TS Vũ Thế Trụ (K.5 trước giải phóng), KS Dương Đình Học (K.6 trước giải phóng),…

 

Năm 1968, Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc được nâng cấp thành Trung tâm Quốc gia Nông Nghiệp theo Sắc Lệnh 158/SL/VHGD/TN ký ngày 9-11-1968, gồm 3 trường Cao đẳng Nông Nghiệp, Cao đẳng Thú Y Chăn Nuôi và Cao đẳng Thủy Lâm. Kể từ năm 1965, sinh viên các ngành Nông khoa và Súc khoa, sau khi học 2 năm đầu có thể chọn chuyên ngành Ngư nghiệp. Khóa sinh viên đầu tiên được cấp bằng kỹ sư Nông khoa hay Súc khoa chuyên ngành Ngư nghiệp là K.8 trước giải phóng (vào trường năm 1966). Cô Trần Thị Túy Hoa, cựu giảng viên của Khoa Thủy Sản, là một trong những người được cấp bằng Kỹ sư Canh nông chuyên ngành Ngư nghiệp đầu tiên.

 

Năm 1972, Trung tâm Quốc gia Nông Nghiệp được đổi tên thành Học viện Quốc gia Nông Nghiệp theo Sắc Lệnh 174/SL/GD ký ngày 29-11-1972 với 3 trường nêu trên. Ngư nghiệp vẫn chỉ là chuyên ngành của các ngành Nông khoa hay Súc khoa. Bác Sĩ Ngô Bá Thành được cử làm Trưởng ban Ban Ngư Nghiệp.

 

Năm 1974, Học viện Quốc gia Nông Nghiệp được nâng cấp thành Trường Đại học Nông Nghiệp, thành viên của Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức, theo Sắc Lệnh 010/SL/VH/GDTN ký ngày 11-1-1974,  gồm 5 khoa: Nông Khoa, Lâm Khoa, Súc Khoa, Ngư Nghiệp và Kỹ Thuật Nông Nghiệp. Bác Sĩ Ngô Bá Thành được cử làm Trưởng khoa Khoa Ngư Nghiệp. Ngay trong năm 1974, sinh viên (K.16 trước giải phóng) lúc thi vào trường đã được chọn ngành Ngư nghiệp cùng với các ngành Nông khoa, Lâm khoa, Súc khoa và Kỹ thuật nông nghiệp ngay từ đầu. Tuy nhiên, đầu năm học 1974, trường đã cho phép sinh viên năm 2 các ngành Nông khoa và Súc khoa (K.15 trước giải phóng) chuyển sang ngành Ngư nghiệp. Như vậy, ngay sau khi chính thức thành lập, Khoa Ngư Nghiệp đã có đầy đủ sinh viên từ năm 1 đến năm 4 (K.16, K.15, K.14 và K.13 trước giải phóng).

 

Sau ngày đất nước thống nhất, Khoa Ngư Nghiệp đổi tên thành Khoa Thủy Sản cho đến nay và lần lượt là thành viên của Trường Đại học Nông nghiệp 4 (trực thuộc Bộ Nông Nghiệp, 1975), Trường Đại học Nông Lâm Nghiệp (trên cơ sở sát nhập hai Trường Cao đẳng Lâm nghiệp và Trường Đại học Nông nghiệp 4, 1985), Trường Đại học Nông Lâm (thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 1995) và Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, từ 2000 đến nay).

Số lần xem trang: 244