Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 97
Toàn hệ thống: 1413
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Thông qua văn bản này tác giả của sách “Vài loài giáp xác theo dòng thời gian (Bổ sung và chỉnh sửa)” – Nguyễn Văn Xuân; NXB Nông Nghiệp năm 2010 xin được đính chính tên khoa học của 2 loài giáp xác thuộc bộ Decapoda như sau...

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: Đính chính tên khoa học của 2 loài giáp xác thuộc bộ Decapoda trong sách đã xuất bản

 

Kính gửi:       Quý độc giả và bạn đọc

 

Thông qua văn bản này tác giả của sách “Vài loài giáp xác theo dòng thời gian (Bổ sung và chỉnh sửa)” – Nguyễn Văn Xuân; NXB Nông Nghiệp năm 2010 xin được đính chính tên khoa học của 2 loài giáp xác thuộc bộ Decapoda như sau:

1.      Trang 99, dòng thứ 3 từ trên xuống: Macrobrachium idella (Hilgendorf, 1898). Xin sửa lại là: Macrobrachium novaehollandiae (De Man, 1908)

 

2.      Trang 200, dòng thứ 6 từ dưới lên: Giống Munidopsis Whiteaves, 1874. Xin sửa lại là: Giống Pseudoporcellanella Sankarankutty, 1961

 

3.      Trang 200, dòng thứ 5 từ dưới lên: Munidopsis sp. Xin sửa lại là: Pseudoporcellanella manoliensis Sankarankutty, 1961

Xin cập nhật thông tin và thành thật xin lỗi về những thiếu sót này.

 

Trân trọng kính chào

Tác giả (Đã ký)

 

Số lần xem trang: 12082
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (19/8/2020) (21-05-2020)

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (19/8/2020) (21-05-2020)

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH NGƯ Y (19/8/2020) (21-05-2020)

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (19/8/2020) (21-05-2020)

CẬP NHẬT CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA THỦY SẢN (19/8/2020) (21-05-2020)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không ba ba năm

Xem trả lời của bạn !