Thời gian: 9:30 - 11:30 ngày 2/3/2023

Địa điểm: Hội trường Cát Tường - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Chủ đề: Những tiến bộ về công nghệ trong nuôi trồng thủy sản tại Na Uy

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phiên dịch Tiếng Việt)

Người trình bày: Bà Barbo Rimeslaatten Klakegg - Trưởng phòng Bệnh cá, Cty Åkerblå AS, Na Uy.

Phiên dịch viên: TS. Trần Hữu Lộc - Giảng viên Khoa Thủy sản

 

Số lần xem trang: 946

Liên kết doanh nghiệp