Kính gửi:

               - Quý Thầy Cô đã và đang công tác tại Khoa Thủy Sản

               - Các anh chị sinh viên đã và đang học tập tại Khoa Thủy Sản

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Thủy Sản - Trường ĐH. Nông Lâm Tp. HCM (1974 – 2024), Ban tổ chức lễ kỷ niệm sẽ thực hiện “Kỷ yếu Khoa Thủy Sản – ĐH. Nông Lâm Tp. HCM: 50 năm hình thành và phát triển”. Kỷ yếu nhằm ghi lại những hoạt động và thành tựu trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực thủy sản của Khoa Thủy Sản trong 50 năm qua.

Xem tiếp

Số lần xem trang: 2327

Trả lời trực tuyến