Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 52
Toàn hệ thống: 1480
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Các sách do các giảng viên trong Khoa viết 

 

Nguyễn Văn Xuân, 2003. Vài loài giáp xác ở miền Nam. Nhà xuất bản Thanh Niên

Nguyễn Văn Xuân, 2004. Vài loài giáp xác - Theo dòng thời gian. Nhà xuất bản Trẻ

Nguyễn Văn Xuân, 2009. Vài loài giáp xác - Theo dòng thời gian (phần bổ sung & đính chính). Đang xuất bản

PGS.TS  Lê Thanh Hùng, 2008. Thức ăn và dinh dưỡng thủy sản. Nhà xuất bản Nông Nghiệp

Vũ Cẩm Lương, 2008. Cá cảnh nước ngọt. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

Tri N Nguyen, 2009. Total sulfur amino acid requirement of tilapia: A review and application to practical diets. ISBN: 978-3-63913-426-1. VDM Verlag Dr. Muller, Germany.

Davis, D., Nguyen, T., Li, M., Gatlin, D. and O’Keefe, T., 2009. Advances in aquaculture nutrition: catfish, tilapia and carp nutrition. In: Burnell, G. and Allan, G. (Eds). New technologies in aquaculture: Improving production efficiency, quality and environmental management. Woodhead Publishing Limited, UK, pp. 440-458. ISBN: 978-1-84569-384-8.

Nguyen Minh Duc, 2009. Effects of US Antidumping in Perfect and Imperfect Competition - The case of catfish. VDM Verlag Dr. Muller, Germany. ISBN: 978-3-639-11692-2

 

Số lần xem trang: 8928
Điều chỉnh lần cuối: 17-10-2010

Cao học nuôi trồng thủy sản (07-10-2011)

Ngành NTTS (hệ Cao đẳng) (07-10-2011)

Ngành Chế biến thủy sản (07-10-2011)

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý NTTS (07-10-2011)

Chuyên ngành Bệnh học thủy sản (Ngư y) (07-10-2011)

Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản (07-10-2011)

Giáo trình, bài giảng (30-01-2009)

Danh sách lớp đại học (testing) (30-01-2009)

Trung tâm Nghiên cứu Novus (30-01-2009)

Danh sách học viên cao học NTTS (30-01-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám bảy năm năm

Xem trả lời của bạn !