Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 14
Toàn hệ thống: 1438
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Các giáo trình bài giảng do các giảng viên của Khoa Thủy Sản viết  

1
Bệnh cá tôm
TH.S TRẦN TRỌNG CHƠN
2
Thuỷ sản động vật
TH.S NGUYỄN THỊ BÌNH
3
Bài giảng chất lượng nước
T.S NGUYỄN PHÚ HOÀ
4
Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể
T.S NGUYỄN NHƯ TRÍ
5
Dinh dưỡng thức ăn thuỷ sản
PGS.TS LÊ THANH HÙNG
6
Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
PGS.TS LÊ THANH HÙNG
7
Ngư loại học
KS LÊ THỊ HOÀNG YẾN
8
Di truyền học đại cương
TH.S LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG
9
Đánh giá chất lượng nước
TH.S NGÔ VĂN NGỌC
10
Kỹ thuật nuôi cá ven biển
T.S NGUYỄN VĂN TRAI
11
Giáo dục khuyến ngư
T.S NGUYỄN MINH ĐỨC
12
Phân tích nước trong nuôi thuỷ sản
T.S NGUYỄN PHÚ HOÀ
13
Sinh học Di truyền phân tử
TH.S LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG
14
Kỹ thuật nuôi cá nước lợ
TH.S HUỲNH PHẠM VIỆT HUY
15
Anh văn Thủy Sản
PGS.TS LÊ THANH HÙNG, PGS.TS NGUYỄN ANH TUẤN, PGS.TS NGUYỄN THANH PHƯONG

Số lần xem trang: 8959
Điều chỉnh lần cuối:

Cao học nuôi trồng thủy sản (07-10-2011)

Ngành NTTS (hệ Cao đẳng) (07-10-2011)

Ngành Chế biến thủy sản (07-10-2011)

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý NTTS (07-10-2011)

Chuyên ngành Bệnh học thủy sản (Ngư y) (07-10-2011)

Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản (07-10-2011)

Sách xuất bản (30-01-2009)

Danh sách lớp đại học (testing) (30-01-2009)

Trung tâm Nghiên cứu Novus (30-01-2009)

Danh sách học viên cao học NTTS (30-01-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu một một năm

Xem trả lời của bạn !