Phòng thí nghiệm về dinh dưỡng thủy sản với chức năng phục vụ cho giảng viên nghiên cứu và cho sinh viên thực hành phân tích mẫu về dinh dưỡng bao gồm phân tích các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn thủy sản và dinh dưỡng trong thực phẩm thủy sản.

 

 

 Phòng thí nghiệm dinh dưỡng thủy sản

Sinh viên đang thực hành phân tích dinh dưỡng


Sinh viên đang thực hành thực tập

 

Một số máy phân tích thành phần dinh dưỡng

 Tủ phá mẫu

 

Tủ sấy mẫu thí nghiệm

 

 

Số lần xem trang: 315