Địa điểm:

Phòng 309, Tòa nhà Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Phòng thí nghiệm Bệnh học thủy sản được thành lập vào năm 2004. Phòng thí nghiệm này được sử dụng trong giảng day, nghiên cứu và huấn luyện về bệnh học thủy sản. Ngoài ra, phòng còn có công năng thử nghiệm, khảo nghiệm các sản phẩm mới sử dụng trong phòng trị bệnh động vật thủy sản.

Giảng dạy:

Phòng thí nghiệm được sử dụng trong giảng dạy thực hành về chẩn đoán bệnh thủy sản, vi sinh thủy sản, sinh học phân tử, bệnh do ký sinh và vi khuẩn cho sinh viên đại học và cao học.

Nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển các phương pháp sinh học phân tử, vi sinh và miễn dịch chẩn đoán bệnh của động vật thủy sản

Nghiên cứu ứng dụng, phát triển các sản phẩm thuốc, hóa chất sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

Huấn luyện

Đào tạo khóa học ngắn hạn về quản lý dịch bệnh, chẩn đoán bệnh thủy sảnsPhòng thí nghiệm bệnh thủy sản

Khu vực chuẩn bị mẫuMáy PCR

Thiết bị điện di DNAThiết bị ly trích DNA

Tủ cấy vô trùng

 

Số lần xem trang: 429