TS. VŨ CẨM LƯƠNG


Chúc danh khoa học: Phó Giáo sư

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0909449442

Email: vcluong@gmail.com, vcluong@hcmuaf.edu.vn

Văn phòng: PV.308

Giới thiệu

Quá trình đào tạo:

- 1992-1997: Kỹ sư ngành Thủy sản, tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- 1999-2000: Thạc sĩ ngành Nuôi trồng và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản, tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan.

- 2001-2004: Tiến sĩ ngành Nuôi trồng và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản, tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan.

Quá trình công tác: từ 1997 đến nay công tác tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Nuôi trồng, Quản lý Môi trường và Nguồn lợi Thủy sản

Quá trình nghiên cứu:

- 2017-2020: Chủ nhiệm đề tài SKHCN TP.HCM “Đánh giá tác động môi trường của việc nuôi hàu (Crassostrea spp.) bằng vỏ xe trên địa bàn huyện Cần Giờ”

- 2015-2016: Chủ nhiệm đề tài SKHCN TP.HCM “Nghiên cứu khả năng thả cá dựa trên tính toán sức tải thủy vực của kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè”

- 2011-2014: Chủ nhiệm đề tài SKHCN TP.HCM “Xây dựng quy phạm thực hành quản lý tốt trong sản xuất cá cảnh tại TP.HCM”

- 2012-2014: Chủ nhiệm đề tài BGD&ĐT “Xây dựng danh lục các loài cá cảnh biển đang được kinh doanh trên thị trường TP.HCM”

- 2007-2009: Chủ nhiệm đề tài SKHCN TP.HCM “Xây dựng và ứng dụng cơ sở dữ liệu cho ngành cá cảnh TP.HCM”

- 2002-2011: Tham gia chính 5 dự án hợp tác quốc tế về mô hình hóa, cá cảnh và môi trường (USAID, Papussa, WWF)

Quá trình giảng dạy:

- Kỹ thuật phân tích chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản (2001-2004, phụ giảng lab, Học viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan)

- Quản lý và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản (từ 2005 đến nay, KTS ĐHNL TP.HCM)

- Anh văn chuyên ngành (từ 2008 đến nay, KTS ĐHNL TP.HCM)

- Cá cảnh (từ 2009 đến nay, CQHV và KTS ĐHNL TP.HCM, ĐHQT)

- Khai thác Thủy sản (từ 2009 đến nay, KTS ĐHNL TP.HCM)

- Kinh tế Tài nguyên Thủy sản (từ 2010 đến nay, KTS ĐHNL TP.HCM)

Link tải Lý lịch đầy đủ

Số lần xem trang: 2167