Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRAI

Chức danh (title): Tiến sĩ.

 

 

 

 

 

Giới thiệu (Background)

Quá trình học tập (studied programmes):

  • Năm 1987-1992: kỹ sư thủy sản- tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
  • Năm 1996-1997: Thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản- tại Học viện kỹ thuật châu Á (AIT), Thái Lan.
  • Năm 2004-2028: Tiến sĩ ngành Quản lý tài nguyên bền vững (chuyên thủy sản)- tại trường Đại học Newcastle, Úc.  

Lĩnh vực nghiên cứu (research interests):

  • Các hệ sinh thái đất ngập nước (ví dụ như rừng ngập mặn, v.v.).
  • Các mô hình nuôi thủy sản thân thiện với môi trường (nuôi tôm-rừng, tôm-lúa, nuôi thủy sản kết hợp với sinh vật lọc, v.v.)
  • Đánh giá tác động môi trường trong thủy sản.

 

Chức danh quản lý: Trưởng bộ môn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Các môn giảng dạy (Teaching courses):

(1) Đánh giá tác động môi trường trong thủy sản;

(2) Hoạch định và quản lý phát triển nuôi thủy sản;

(3) Sinh thái thủy vực;

(4) Kỹ thuật nuôi cá biển;

(5) Thủy sản đại cương.

 

Email: nguyenvantrai@hcmuaf.edu.vn

 

Điện thoại (Phone): 0932121300

Văn phòng (Office): PV 318

Dự án nghiên cứu, xuất bản (Project and publication):

  • Đã thực hiện nhiều dự án quốc tế, với tư cách là chủ nhiệm hoặc thành viên chính
  • Đã có nhiều bài báo khoa học được xuất bản (cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh) trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.
  • Đã tham gia viết nhiều chương sách chuyên khảo (cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh), đã được xuất bản trong và ngoài nước.

 

(xem Lý lịch giảng viên-CV để có thêm thông tin chi tiết)

 

Lý lịch giảng viên

 

 

 

Số lần xem trang: 607