Họ tên: ThS. Mai Đăng Tiến
 
 
Giới thiệu (Background)

Quá trình học tập:
  • 2011-2014: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2006-2010: Cử nhân Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực nghiên cứu: hành vi tiêu dùng, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất.

Công việc kiêm nhiệm: Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa.
 
 
Chức danh quản lý:
 
Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên
Các môn giảng dạy (Teaching):
  • Marketing thủy sản
  • Quản trị doanh nghiệp thủy sản
 
Email: tien.maidang@hcmuaf.edu.vn
 
Điện thoại (Phone): 0973359088
 
Văn phòng (Office):02838963343
Dự án nghiên cứu, xuất bản (Project and publication)

Dự án nghiên cứu:
- Xây dựng đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (2019-2020)
- Xây dựng đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (2019-2020).
- Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến sau thu hoạch của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.(2019-2021)

Xuất bản bài báo:
     
   Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động đến cam kết tổ chức.
 
 

Số lần xem trang: 643