Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 10
Toàn hệ thống: 995
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Dự án TUNASIA, kéo dài trong ba (3) năm với hai (2) quốc gia đối tác là Thái LanViệt Nam, hướng đến việc cải tiến chương trình đào tạo hiện tại thông qua việc giới thiệu các nhóm chủ đề theo môđun trong các lĩnh vực...

Dự án “Nâng cao năng lực lĩnh vực môi trường trong giáo dục ngành Thủy sản Châu Á để phát triển bền vững” (TUNASIA) đã được chương trình Giáo dục Erasmus + của Liên minh Châu Âu chọn tài trợ kinh phí. Trong chương trình Giáo dục Erasmus +, nhiều trường đại học của Châu Âu đã cùng tham gia hỗ trợ cho các  trường đại học của hơn 150 nước đối tác của Liên minh Châu Âu trong các dự án “nâng cao năng lực” trong các nội dung:

 Cải tiến chương trình đào tạo

·         Hiện đại hóa mô hình quản lý giáo dục

·         Tăng cường kết nối giữa các trường đại học và xã hội

Trong 756 dự án đệ trình xin tài trợ năm 2017, chỉ có 149 dự án được xét duyệt. Các trường Đại học của Đức điều phối 13 dự án được xét duyệt, trong đó Học viện Tái tạo, trường Đại học Ứng dụng Ostfalia là điều phối viên chính của dự án TUNASIA.

Dự án TUNASIA, kéo dài trong ba (3) năm với hai (2) quốc gia đối tác là Thái LanViệt Nam, hướng đến việc cải tiến chương trình đào tạo hiện tại thông qua việc giới thiệu các nhóm chủ đề theo môđun trong các lĩnh vực:

 Quản lý môi trường

·         Nuôi trồng Thủy sản

·         Phân tích ảnh hưởng môi trường

·         Mô hình hóa sản lượng kết hợp bảo vệ môi trường

·         Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ liên ngành mới “Quản lý môi trường cho Doanh nghiệp Thủy sản”

·         Thiết lập/xây dựng các “Trung tâm xuất sắc” về đào tạo môi trường liên ngành và tư vấn nghề nghiệp tại các trường đối tác

·         Xây dựng các khóa đào tạo từ xa theo môđun để huấn luyện công nhân/nhân viên trong lĩnh vực thủy sản.

·         Xây dựng mạng lưới “cảnh quan giáo dục” địa phương và vùng nhằm thúc đẩy giáo dục ngành thủy sản.

Sự thành công của dự án có đóng góp rất lớn từ các nhóm nghiên cứu từ các Viện/Trường sau:


Link Campus University, Rome (Italy) 

University of WOLVERHAMPTON (England) 

Galway Mayo Institute of Technology (Ireland) 

Khoa Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (Việt Nam) 

Đại học Nha Trang (Việt Nam) 

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Việt Nam) 

Maejo University, Chiang Mai (Thailand) 

Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand) 

Viện Hải Dương học, Nha Trang (Việt Nam)

Lithuania Alternative Aquaculture Association, Vilnius (Lithuania) 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II (Việt Nam) 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiêu chuẩn Sinh học Vĩnh Thịnh (Vinh Thinh Biostadt JSC) (Việt Nam)

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản vùng Đông Bắc, Thái Nguyên (Việt Nam) 

Công ty Cổ phần Nam Việt (Việt Nam)

Innovation Consultant (2005) Co., LTD., Surat Thani (Thailand)

Số lần xem trang: 11845
Điều chỉnh lần cuối:

Tin tức

Cuộc thi "Khởi Nghiệp Nông Nghiệp năm 2021" do Trường Đại học Nông Lâm TP tổ chức (11-06-2021)

Hợp tác quốc tế: Khoa Thủy sản là thành viên của mạng lưới International Scientific Coordination Network - South (GDRI-Sud) (02-06-2021)

International Symposium on "International Symposium on "Innovative Teaching & Learning in Sustainable Seafood" (02-06-2021)

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ THỦY SẢN LẦN 8 ICPA 2021 (27-05-2021)

THÀNH LẬP TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC THỦY SẢN (SFSS) (03-06-2020)

CẬP NHẬT DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN, GIẢNG VIÊN, CB CNVC KHOA THỦY SẢN TỪ 1971 ĐẾN NAY (21-05-2020)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám ba bảy hai

Xem trả lời của bạn !