Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 50
Toàn hệ thống: 1719
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Giới thiệu về Bộ môn Kỹ thuật nuôi Thủy sản, lịch sử hình thành và phát triển, các trưởng bộ môn và nhân sự từ năm 1976 đến nay... XEM TIẾP >>

BỘ MÔN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Khi mới thành lập (1974–1975) do nhân sự còn ít, Ngành Ngư Nghiệp (tiền thân Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM chưa có các bộ môn độc lập. Năm 1976–1977 trên cơ sở nguồn cán bộ được tăng cường, Khoa Thủy Sản thành lập 3 bộ môn: Bộ môn Cơ sở, Bộ môn Kỹ thuật Nuôi cá và Bộ môn Khai thác-Chế biến TS. Năm 1995, Bộ môn Kỹ thuật Nuôi cá được tách thành 2 Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản nước ngọt và Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản ven biển. Từ năm 1998, 2 bộ môn trên được sát nhập thành Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản cho đến nay.

Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản là một trong những bộ môn chủ lực của Khoa Thủy Sản (KTS) với nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học kết hợp với các bộ môn khác trong khoa nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư thủy sản với các chuyên ngành như Nuôi trồng thủy sản, Ngư y (Bệnh học thủy sản), kinh tế thủy sản và chế biến thủy sản. Đặc biệt, Bộ môn Kỹ thuật Nuôi thủy sản với đội ngũ giảng viên và chuyên viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Mục tiêu của Bộ môn là đào tạo đội ngũ kỹ sư thủy sản, đặc biệt đối với chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt, có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng và làm việc tốt trong bối cảnh phát triển và hội nhập của xã hội.

Số lần xem trang: 12132
Điều chỉnh lần cuối: 28-07-2016

Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản

Nhân sự của Bộ môn (21-06-2016)

Hoạt động của bộ môn (21-06-2016)

Định hướng phát triển (21-06-2016)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu hai bảy chín

Xem trả lời của bạn !