Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 48
Toàn hệ thống: 1739
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Nhân sự của Bộ môn, các trưởng bộ môn và nhân sự từ 1976 đến nay... XEM TẾP >>

Các Trưởng Bộ môn qua các thời kỳ:

1. Nguyễn Tường Anh (1976-1982)

2. Nguyễn Lan Phương (1982-1987)

3. Lê Thanh Hùng (1987-1994)

4. Nguyễn Văn Tư (1994-1998)

5. Phạm Văn Nhỏ (1995-1998)

6. Lê Thanh Hùng (1998-2011)

7. Nguyễn Như Trí (2011-2013)

6. Đinh Thế nhân (2013-2017)

Thành viên Bộ môn (từ 1976 – nay)

1. Phạm Chí Thành

2. Trần Văn Phát

3. Hồ Thanh Hoàng

4. Nguyễn Lan Phương

5. Nguyễn Tường Anh

6. Nguyễn Hữu Thanh

7. Ngô Văn Ngọc

8. Ngô Văn Hải

9. Lê Thanh Hùng

10. Nguyễn Văn Tư

11. Nguyễn Trí Hùng

12. Lương Ngọc Chính

13. Lê Văn Chiêu

14. Nguyễn Văn Xuân

15. Phạm Văn Nhỏ

16. Nguyễn Hoàng Vũ

17. Nguyễn Văn Trai

18. Nguyễn Như Trí

19. Nguyễn Minh Đức

20. Nguyễn Thành Quang Thuận

21. Nguyễn Tuấn Dũng

22. Đinh Thế Nhân

23. Huỳnh Phạm Việt Huy

24. Ong Mộc Quý

25. Nguyễn Thanh Tâm

26. Văn Hữu Nhật

27. Ngô Đăng Lâm

27. Nguyễn Hoàng Anh

29. Đặng Phúc Thiện

30. Trần Văn Minh

Nhân sự Bộ môn nhiệm kỳ 2012 – 2017

Trưởng bộ môn: TS. Đinh Thế Nhân

Thành viên:

1. PGS. TS. Lê Thanh Hùng

2. ThS Nguyễn Văn Tư

3. PGS.TS Nguyễn Như Trí

4. TS Đinh Thế Nhân

5. TS. Huỳnh Phạm Việt Huy

6. ThS Ngô Văn Ngọc

7. ThS Nguyễn Thanh Tâm

8. ThS Ong Mộc Quý

9. ThS Văn Hữu Nhật

10. KS Ngô Đăng Lâm

11. ThS Trần Văn Minh

 

12. Nguyễn Thị Đan Thanh

Số lần xem trang: 12159
Điều chỉnh lần cuối: 28-07-2016

Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản

Giới thiệu về Bộ môn Kỹ thuật nuôi Thủy sản (21-06-2016)

Hoạt động của bộ môn (21-06-2016)

Định hướng phát triển (21-06-2016)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một một hai một

Xem trả lời của bạn !