Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 91
Toàn hệ thống: 1449
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

MANAGEMENT 

Code

Tittle

Mgt.001

Principles of farm management

Mgt.002

Integrated management of coastal zone

Mgt.003

Integrated Agriculture - Aquaculture farming systems

Mgt.004

A Hatchery manual for the common, Chinese and Indian major carps

Mgt.005

Fish Hatchery management

Mgt.006

Lake fisheries management in the Philippine

Mgt.007

International workshop on Genetics in aquaculture and fisheries management

Mgt.008

Community - based management of coastal resources

Mgt.009

Modern Database management

Mgt.010

Freshwater fisheries management

Mgt.011

Strategic management

Mgt.012

Sewage and Industrial effluent treatment

Mgt.013

Economics of aquaculture

Mgt.014

Aquaculture economic and farm management

Mgt.015

Water quality management for pond fish culture

Mgt.016

Fish health management

Mgt.017

Reservoir fisheries management and development in the Philippines

Mgt.018

Farm management economics

Mgt.019

Genetics for Fish Hatchery Managers

Mgt.020

Natural systems for waste management and treatment

Số lần xem trang: 12089
Điều chỉnh lần cuối: 29-06-2014

Sách tham khảo tiếng Anh về Nhuyễn thể (06-10-2009)

Sách tham khảo tiếng Anh về Thực phẩm & Thức ăn thủy sản (06-10-2009)

Sách tham khảo tiếng Anh về Môi trường (06-10-2009)

Sách tham khảo tiếng Anh về Tôm (06-10-2009)

Sách tham khảo tiếng Anh về Cá (06-10-2009)

Sách tham khảo tiếng Anh về Cá (06-10-2009)

Sách tham khảo về Thực vật thủy sinh (06-10-2009)

Sách tham khảo về Khai thác thủy sản (06-10-2009)

Sách tham khảo về Công trình thủy sản (06-10-2009)

Sách tham khảo về Sinh học (06-10-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn tám một chín

Xem trả lời của bạn !