Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 118
Toàn hệ thống: 1868
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Giới thiệu về Bộ môn Sinh học và QLNL Thủy sản, lịch sử hình thành và phát triển, các trưởng bộ môn qua các thời kỳ và nhân sự của Bộ môn từ 1976 đến nay... XEM TIẾP >>

Lịch sử hình thành và phát triển của Bộ môn

Khi mới thành lập (1974 – 1975) do nhân sự còn ít, Khoa Thủy Sản chưa có các bộ môn độc lập. Năm 1976 – 1977 trên cơ sở nguồn cán bộ được tăng cường, Khoa Thủy Sản thành lập 3 bộ môn: Bộ môn Cơ sở, Bộ môn Kỹ thuật Nuôi cá và Bộ môn Khai thác-Chế biến. Đến năm 1990, Bộ môn Cơ sở được đổi tên thành Bộ môn Sinh học Môi trường và năm 2004 đổi tên thành Bộ môn Sinh học và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản như hiện nay.

Bộ môn Sinh học và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực cơ sở ngành như: Quản lý môi trường trong Nuôi trồng thủy sản (trước đây là Thủy hóa), Xử lý chất thải trong Nuôi trồng thủy sản, Thủy sinh thực vật, Thủy sinh động vật và Động vật đáy, Ngư loại học, Giải phẫu học, Sinh hóa, Di truyền đại cương, Mô phôi học, Sinh lý động vật thủy sản…

Các Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

1-         Trần Thanh Xuân (1976-1979)

2-         Lê Thị Thanh Muốn (1979- 1990)

3-         Lê Thị Phương Hồng (1990-1992)

4-         Trịnh Trường Giang (1992- 1994)

5-         Lê Hoàng Yến (1994- 1998)

6-         Lê Thị Phương Hồng (1998-2001)

7-         Trần Trọng Chơn (2001- 2005)

8-         Lê Thị Bình (2005- 2012)

9-         Nguyễn Phúc Cẩm Tú (2012-2017)

Thành viên Bộ môn (từ 1976 đến nay)

1-         Trần Thanh Xuân

2-         Nguyễn Văn Thiện

3-         Trần Trọng Chơn

4-         Ngô Tử Khánh

5-         Đoàn Văn Lễ

6-         Trịnh Trường Giang

7-         Hoàng Thị Niên Ân

8-         Trần Công Minh

9-         Lê Thị Thanh Muốn

10-       Lê Thị Phương Hồng

11-       Trần Minh Anh

12-       Nguyễn Văn Tư

13-       Nguyễn Thị Tuyết Nga (Nhân viên)

14-       Võ Phi Phượng (Nhân viên)

15-       Lê Hoàng Yến

16-       Lê Thị Bình

17-       Nguyễn Phú Hòa

18-       Trần Hồng Thủy

19-       Nguyễn Thị Dung

20-       Trần Ái Quốc

21-       Vũ Cẩm Lương

22-       Đặng Thị Thanh Hòa

23-       Nguyễn Phúc Thưởng

24-       Nguyễn Thị Thanh Trúc

25-       Nguyễn Thị Bạch Mai

 

26-       Nguyễn Phúc Cẩm Tú

Số lần xem trang: 12071
Điều chỉnh lần cuối: 28-07-2016

Bộ môn Sinh học và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản

Nhân sự của Bộ môn (21-06-2016)

Hoạt động của bộ môn (21-06-2016)

Định hướng phát triển (21-06-2016)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một bốn một năm

Xem trả lời của bạn !