Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 34
Toàn hệ thống: 1320
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Định hướng phát triển,,, XEM TIẾP >>

Định hướng nghiên cứu

Nghiên cứu của Bộ môn được tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau:

-           Đánh giá và quản lý chất lượng nước và môi trường trong nuôi trồng thủy sản

-           Xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản

-           Các tác động và biện pháp quản lý loài tảo độc trong nuôi trồng thủy sản

-           Đặc điểm sinh học của các loài cá bản địa, cá cảnh và các loài có giá trị kinh tế

-           Nguồn lợi thủy sản trong tình hình biến đổi khí hậu và điều kiện kinh tế xã hội

 

-           Các quy trình gây nuôi thức ăn tự nhiên (tảo, phiêu sinh động,…) phục vụ công tác sản xuất giống thủy sản và nhiên liệu sinh học

Số lần xem trang: 12067
Điều chỉnh lần cuối: 28-07-2016

Bộ môn Sinh học và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản

Giới thiệu về Bộ môn Sinh học và QLNL Thủy sản (21-06-2016)

Nhân sự của Bộ môn (21-06-2016)

Hoạt động của bộ môn (21-06-2016)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn sáu sáu ba

Xem trả lời của bạn !