Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 96
Toàn hệ thống: 1418
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Cơ cấu tổ chức Khoa và các Bộ môn trực thuộc Khoa... XEM TIẾP >> 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA

2. CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1. BM Sinh Học Thủy Sản

TS Nguyễn Phúc Cẩm Tú (Trưởng BM)

PGS.TS Nguyễn Phú Hòa, Lý lịch khoa học

ThS Đặng Thị Thanh Hòa

ThS Nguyễn Thị Bạch Mai

ThS Nguyễn Phúc Thưởng, Lý lịch khoa học

ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 

ThS Trần Hồng Thủy

2. BM Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản

TS Đinh Thế Nhân (Trưởng BM), Lý lịch khoa học

PGS.TS Nguyễn Như Trí (Trưởng Khoa), Lý lịch khoa học

ThS Ong Mộc Quý, Lý lịch khoa học

ThS Nguyễn Thanh Tâm, Lý lịch khoa học

ThS Văn Hữu Nhật, Lý lịch khoa học

ThS Trần Văn Minh

KS Ngô Đăng Lâm

3. BM Bệnh Học Thủy Sản

TS Nguyễn Hữu Thịnh (Trưởng BM)

TS Lưu Thị Thanh Trúc

ThS Phạm Duy Tân

ThS Hồ Thị Trường Thy, Lý lịch khoa học

ThS Võ Văn Tuấn

TS Trần Hữu Lộc, Lý lịch khoa học

ThS Truyện Nhã Định Huệ

4. BM Quản Lý & Phát Triển Nghề Cá

PGS. TS Vũ Cẩm Lương, Lý lịch khoa học

TS Nguyễn Văn Trai, Lý lịch khoa học

ThS Võ Thanh Liêm, Lý lịch khoa học

ThS Mai Đăng Tiến

5. BM Chế Biến Thủy Sản

TS Nguyễn Hoàng Nam Kha (Trưởng BM), Lý lịch khoa hoc

ThS Trương Quang Bình, Lý lịch khoa học

ThS Phạm Thị Lan Phương, Lý lịch khoa học

ThS Nguyễn Thùy Linh

ThS Lê Thị Ngọc Hân

ThS Võ Thị Thanh Bình

Số lần xem trang: 12140
Điều chỉnh lần cuối: 10-05-2020

Cơ cấu tổ chức Khoa

Văn phòng Khoa Thủy sản (20-06-2016)

Hội đồng Khoa và Tiểu ban chuyên môn (07-06-2016)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám hai không ba

Xem trả lời của bạn !