Nguyễn Minh Đức, 2002. “Vai trò của việc phát triển nuôi trồng thủy sản quy mô nông hộ nhỏ trong xoá đói giảm nghèo - Một nghiên cứu từ Chương trình Mở rộng Thủy Sản ở miền Nam Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số 1/2002: 65-74.

Nguyễn Minh ĐứcPhạm Văn Nhỏ, 1999. “Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh khối của Moina macrocopa trong các mội trường nuôi nhân tạo” Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số 11/1999: 49-54. 

Trần Trọng Chơn và Nguyễn Minh Đức, 1999. “Khảo sát bệnh ký sinh trùng và vi sinh trên cá đĩa (Symphysodon sp.) nuôi thâm canh ở TPHCM và các tỉnh lân cận ” Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số  3/1999: 81-86.  

Nguyễn Minh Đức, 1999. “Một số yếu tố kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi cá eo ngách ở Hồ Trị An tỉnh Đồng nai.” Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số  11/1999: 93-100. 

Nguyễn Minh ĐứcPhạm Văn Nhỏ, 1999. “Thị trường sản phẩm thủy sản tỉnh Tây Ninh” Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số 3/1999: 76-80. 

Nguyễn Văn Trai (1999). "Một vài khía cạnh nuôi cá Mú (Serranidae) tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận, Việt nam", Tạp chí Khoa học Nông Lâm Nghiệp, Đại Học Nông Lâm TPHCM, Số 11/1999, pp.88-92.

Hoà, N.P., Yi, Y., Hùng, L.T., 2008. Giác quan bắt mồi và khả năng tiêu hóa các loại mồi khác nhau của cá bống tượng giống (Oxyeleotris marmorata Bleeker 1852). Tạp chí khoa học trường Đại Học Cần Thơ, chuyên đề Thuỷ sản 2008 (1): 112- 118

Hòa, N.P., Tâm, D.H., 2008. Tình hình nuôi cá bống tượng tại xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Nông Lâm nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh.

Hung, L.T. (2006). Effect of Flavomycin on growth performance and food utilization of Tra catfish (Pangasius hypaphthalmus). Journal of Agricultural Sciences and Technology, 4:68-71, Nong Lam University.     

Hung L.T &. Yu..Y. (2006). Using meat bone meal to substitute fish meal in feeding tra catfish(Pangasius hypopothalmus). Journal of Agricultural Sciences and Technology, 4:65-67, Nong Lam University.   

Le Thanh Hung, Huynh Pham Viet Huy, Nguyen Hoang Nam Kha (2004). Utilization of rubber oilcake as protein food source for red tilapia culture. Journal of Agricultural Sciences and Technology – Nong Lam University, 2: 99-105.

Le Thanh Hung, Nguyen Hoang Nam Kha, Huynh Pham Viet Huy, Trinh Thi Lan Chi. (2004). Improve the ability of using rubber oilcake for Hybrid Clarias. Journal of Agricultural Sciences and Technology – Nong Lam University, 3: 82-87.

Le Thanh Hung, Huynh Pham Viet Huy, Nguyen Hoang Nam Kha. (2004). Improvement of rubber oilcake utilization in feed diet for red tilapia. Journal of Agricultural Sciences and Technology – Nong Lam University, 3: 76-81.

Nguyen Hoang Nam Kha, Samira Sarter, Thierry Legavre, Didier Montet. (2005) Characterization of bacteria isolated from farmed catfish coming from Vietnam and study of their antibiotic resistance. Journal of Agricultural Sciences and Technology – Nong Lam University, 2&3: 114-122.

Nguyen Hoang Nam Kha. (2006) Characterization of bacteria isolated from farmed fish (Pangasius hypophthalmus) and study of their antibiotic resistance. Journal of Agricultural Sciences and Technology – Nong Lam University, 1: 114-120.

Page count: 2329

F A Q