TS. Nguyễn Thanh Tâm 

 


 

 

 

 

   

 

     Giảng viên

Email: nthanhtam@hcmuaf.edu.vn

          

Điện thoại (Phone):

Văn phòng (Office): Phượng Vĩ 304

 

 

Lý lịch giảng viên (CV download link)

Giới thiệu

 

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tâm là giảng viên của Khoa Thủy sản trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM. Thầy  tốt nghiệp đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản năm 2004 tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, sau đó tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản năm 2008 tại Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) Thái Lan. Năm 2016, Thầy hoàn tất bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sỹ về chuyên ngành Độc tố học mô trường tại Trường Đại hoc Stockholm, Thụy Điển theo chương trình học bổng của chính phủ Việt Nam.

Lĩnh vực yêu thích của tiến sỹ Tâm là nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, các công nghệ mới vào thực tiễn nuôi trồng thủy sản nước ngọt và các vấn đề về độc tố học môi trường.

    

Các môn giảng dạy :

- Kỹ thuật nuôi cá/thuỷ sản nước ngọt

- Kỹ thuật nuôi cá cảnh

 

Các nghiên cứu đang thực hiện:

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thử nghiệm sản xuất giống một số đối tượng cá bản địa có tiềm năng làm cảnh.

 

 

 

 

Page count: 366