Họ tên: ThS. Trần Văn Minh

 

Giới thiệu (Background)

Quá trình học tập:

-       2011-2014: Thạc sĩ thuỷ sản tại trường ĐHNL Tp.HCM

-       1996-2001: Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản tại trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Nuôi trồng thuỷ sản

 

Chức danh quản lý:

Chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư

Các môn giảng dạy (Teaching):

-       Thực hành môn SXG và nuôi GX

-       Thực hành môn Kỹ thuật SXG cá

Email: minh.tranvan@hcmuaf.edu.vn

Điện thoại (Phone):

Văn phòng (Office): 02838963343

Dự án nghiên cứu, xuất bản (Project and publication)

Dự án nghiên cứu:

-       Đề tài NCKH cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường vùng nuôi tôm hùm lồng bè tập trung (2015-2017)”.

-       Đề tài cấp bộ “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống cá tra Phú Quốc (2009-2011)”.

-       Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá lăng tại Trung tâm giống thuỷ sản Bình Phước (2010-2011)”.

 

 

Lý lịch giảng viên (CV download link)

 

 

Page count: 363