CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1. BM Sinh Học Thủy Sản

TS Nguyễn Phúc Cẩm Tú (Trưởng BM)

ThS Đặng Thị Thanh Hòa

ThS Nguyễn Thị Bạch Mai

TS Nguyễn Phúc Thưởng,

ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 

ThS Trần Hồng Thủy

2. BM Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản

TS Đinh Thế Nhân (Trưởng BM),

PGS.TS Nguyễn Như Trí (Trưởng Khoa)

TS Ong Mộc Quý

TS Nguyễn Thanh Tâm

ThS Văn Hữu Nhật

ThS Trần Văn Minh

ThS Ngô Đăng Lâm

3. BM Bệnh Học Thủy Sản

TS Nguyễn Hữu Thịnh (Trưởng BM)

TS Lưu Thị Thanh Trúc

ThS Phạm Duy Tân

TS Hồ Thị Trường Thy

TS Võ Văn Tuấn

TS Trần Hữu Lộc

ThS Truyện Nhã Định Huệ

TS. Nguyễn Thảo Sương

4. BM Quản Lý & Phát Triển Nghề Cá

TS Nguyễn Văn Trai (Trưởng BM)

PGS. TS Vũ Cẩm Lương

PGS.TS Nguyễn Phú Hòa

ThS Võ Thanh Liêm

ThS Mai Đăng Tiến

5. BM Chế Biến Thủy Sản

TS Trương Quang Bình (Trưởng BM)

TS Nguyễn Hoàng Nam Kha (Phó trưởng Khoa)

ThS Phạm Thị Lan Phương

ThS Nguyễn Thùy Linh

ThS Lê Thị Ngọc Hân

ThS Võ Thị Thanh Bình

 

 

Page count: 2347