Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 94
Toàn hệ thống: 2734
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Nhân sự của Bộ môn Quản lý và Phát triển Nghề cá được cập nhật qua các giai đoạn hình thành, phát triển cho đến giai đoạn hiện nay... XEM TIẾP >> 

Giai đoạn mới hình thành vào quý I năm 2004, nhân sự của Bộ môn gồm 5 người là các giảng viên từ các bộ môn kỹ thuật nuôi và sinh học thủy sản:

- Th.S. Trần Văn Phát (từ 2004)

- TS. Vũ Cẩm Lương (đi học TS về tháng 1/2005)

- TS. Nguyễn Phú Hòa (đi học TS về năm 2006)

- TS. Nguyễn Văn Trai (đi học TS về năm 2006)

- TS. Nguyễn Minh Đức (đi học TS về năm 2006)

Giai đoạn bổ sung nhân sự, các nhân sự gia nhập thêm vào bộ môn gồm:

- ThS. Võ Thanh Liêm

- ThS. Nguyễn Thị Thủy Tiên

CN Phạm Đặng Nhật Nguyên

NV Phạm Thị Hồng Hạnh

Giai đoạn hiện nay, nhân sự của Bộ môn bao gồm:

- PGs.Ts. Vũ Cẩm Lương

- TS. Nguyễn Văn Trai

- ThS. Võ Thanh Liêm

- ThS. Mai Đăng Tiến

Giai đoạn tương lai gần, Khoa Thủy sản cũng đang có chính sách tiếp tục bổ sung và phát triển nhân sự cho bộ môn.

Số lần xem trang: 8595
Điều chỉnh lần cuối: 10-05-2020

Bộ môn Quản lý và Phát triển Nghề cá

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ (21-06-2016)

HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN (21-06-2016)

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN (21-06-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một năm bốn

Xem trả lời của bạn !