DSSV đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 6/2024
Đọc tiếp.
     
Thông báo cuộc thi “Food Innovation and Development 2024”
Đọc tiếp.
     
Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ HK1 năm 2023 – 2024 tháng 4/ 2024
Đọc tiếp.
     
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp 03/2024
Đọc tiếp.
     
Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3/2024
Đọc tiếp.
     
Thông báo: báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp Đợt tháng 05/ 2024
Đọc tiếp.
     
Danh sách sinh viên dự kiến đạt tốt nghiệp
Đọc tiếp.
     
Danh sách sinh viên khóa 2013 chưa tốt nghiệp do còn nợ chuẩn đầu ra 
Đọc tiếp.
     
Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2023
Đọc tiếp.
     
Lễ Kỷ Niệm 41 Năm Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
Đọc tiếp.
     
Đăng ký báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 12/2023
Đọc tiếp.
     
Thông báo rà soát, xét điểm tương đương đối với các học phần đã có điểm trước tháng 09 năm 2021
Đọc tiếp.
     
Thông báo bổ sung lựa chọn 3 nhóm tốt nghiệp khóa 2020, 2021
Đọc tiếp.
     
Danh sách dự kiến sinh viên bị cảnh báo học vụ
Đọc tiếp.
     
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2023 còn nợ tài sản tại khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm 
Đọc tiếp.
     
Thông báo nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp tháng 09/2023
Đọc tiếp.
     
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp 09/2023
Đọc tiếp.
     
Thông báo xét sinh viên tiêu biểu năm học 2022-2023
Đọc tiếp.
     
Đăng ký báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 09/2023
Đọc tiếp.
     
Thông báo nộp báo cáo Rèn nghề 1 HK3 năm học 2022 - 2023
Đọc tiếp.
     
Đăng ký rèn nghề 2 – học kì hè (năm học 2022 – 2023)
Đọc tiếp.
     
Kế hoạch học quân sự
Đọc tiếp..
     
Đăng ký rèn nghề 2 – học kì 3 (năm học 2022 – 2023)
Đọc tiếp..
     
Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 2 năm 2022-2023
Đọc tiếp..
     
Kế hoạch rèn nghề cho sinh viên ngành công nghệ thực phẩm
Đọc tiếp..
     
Thông báo nộp bài báo cáo Khóa luận tốt nghiệp tháng 06/ 2023 
Đọc tiếp..
     
Đăng ký rèn nghề 1 học kỳ hè năm học 2022 – 2023
Đọc tiếp..
     
Đăng ký học anh văn 1, anh văn 2, tin học đại cương
Đọc tiếp..
     
Thông báo nộp báo cáo rèn nghề 2 HK2 năm học 2022 – 2023
Đọc tiếp..
     
Đăng ký báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 06/2023
Đọc tiếp..
     
Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ HK1 năm học 2022 - 2023 (dự kiến)
Đọc tiếp..
     
Thông báo đến sinh viên đang tạm dừng học do quá hạn
Đọc tiếp..
     
Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 - 2023
Đọc tiếp..
     
Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 03/ 2023
Đọc tiếp..
     
Thông báo rút học phần học kỳ II năm học 2022 – 2023
Đọc tiếp..
     
Thông báo báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 03/2023
Đọc tiếp..
     
Thông báo đăng ký rèn nghề 1
Đọc tiếp..
     
Khoá học Toàn cầu Đổi mới Xã hội Đọc tiếp..
     
Thông báo các học phần bị hủy do không đủ số lượng mở lớp trong học kỳ II năm học 2022 – 2023
Đọc tiếp..
     
Đăng ký tham quan công ty TNHH Kewpie Việt Nam
Đọc tiếp..
     
Đăng ký hoãn thi học kỳ 1 năm học 2022 – 2023
Đọc tiếp..
     
Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp đợt tháng 12/2022 (dự kiến)
Đọc tiếp..
     
Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, 2021-2022
Đọc tiếp..
     
Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập HKI năm học 2022 – 2023 (dự kiến – update 09/11/2022)
Đọc tiếp..
     
Thông báo v/v báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 12/2022
Đọc tiếp..
     
Thông tin liên lạc Ban chấp hành, Ban cán sự lớp năm học 2022 – 2023
Đọc tiếp..
     
Thông báo Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp lần V năm 2022
Đọc tiếp..
     
Danh sách CVHT và TL.QLSV năm 2022-2023 Đọc tiếp..
     
Thông báo cuộc thi học thuật “Giải thưởng thực phẩm cho tài năng trẻ 2022”
Đọc tiếp..
     
Thông báo v/v xét sinh viên tiêu biểu năm học 2021-2022
Đọc tiếp..
     
Thông báo v/v Danh Sách Đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp Tháng 09/2022
Đọc tiếp..
     
Quyết đinh v/v xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc khoa CNHHTP vào học kỳ II năm học 2021-2022 Đọc tiếp..
     
Thông báo v/v Một số lưu ý khi đăng ký môn học thay thế môn tốt nghiệp - áp dụng cho khóa 2018,2019 Đọc tiếp..
     
Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt II năm 2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 09/2022 Đọc tiếp...
     

Thông báo v/v Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập năm học 2021 - 2022 (dự kiến)

Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1 (Chính thức) Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Hội nghị chuyên đề quốc tế dành cho sinh viên 2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1 (Đợt 3) Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Danh Sách Đủ Điều Kiện Tốt Nghiệp Tháng 6/2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1 (Kết quả đợt 1 và Đăng ký đợt 2) Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Đăng ký Công ty - Rèn nghề 1 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Danh sách sinh viên (Dự kiến) đạt danh hiệu Thủ Khoa, Á Khoa và khen thưởng tốt nghiệp đợt tháng 03/2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt I năm 2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Báo cáo Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp - Đợt tháng 06/2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên thực tập ngoài trường Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp - Đợt 1 tháng 03 năm 2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp T3/2022 (tạm thời) Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Mức thu học phí học kỳ 2 năm 2021-2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Đăng ký Đề tài sinh viên NCKH cấp cơ sở đợt 1 năm 2022 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v tổ chức thi thử thi HK2 (20-21) trực tuyến Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Chương trình đào tạo online miễn phí của Trường ĐH Osaka City Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Đăng ký môn học bị ảnh hưởng điều kiện tiên quyết Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Danh sách học viên báo cáo seminar 1 - Đợt tháng 12/2021 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên thực tập ngoài trường Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Chương trình "Đối thoại giữa Sinh viên và Lãnh đạo Nhà trường năm học 2021 - 2022" Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Thời gian báo cáo Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp đợt tháng 12/2021 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Rà soát sinh viên Khóa 2014-2017 còn nợ môn học Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Cần tuyển 2-3 bạn Sinh viên làm nghiên cứu đề tài tốt nghiệp Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Danh sách sinh viên tiêu biểu năm học 2020-2021 Đọc tiếp...
     
Thông tin v/v liên quan việc xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên Đọc tiếp...
     
Thông báo v/v Giao lưu Ban chủ nhiệm Khoa với Tân sinh viên 2021 Đọc tiếp...
     

Xét tuyển Chương trình tiên tiến CNTP 2021

Đọc tiếp...
     

Thông báo v/v Báo cáo bảo vệ Tiểu luận/Khóa luận tốt nghiệp - Tháng 10/2021

 Đọc tiếp...

 


 

Thông báo v/v Kế Hoạch Tổ chức Báo cáo Tốt nghiệp Tháng 9/2021

  Đọc tiếp…

 

 

Số lần xem trang: 2631

Trả lời trực tuyến