Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 130
Toàn hệ thống: 5752
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Phòng đào tạo đã gửi danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp của Khoa Thủy sản tính đến ngày 14/12/2016. Các bạn sinh viên download danh sách đủ điều kiện tại đây, và download dach sách không đủ điều kiện tại dây.

 Phòng đào tạo đã gửi danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp của Khoa Thủy sản tính đến ngày 14/12/2016. Các bạn sinh viên download danh sách đủ điều kiện tại đây, và download dach sách không đủ điều kiện tại dây.

Số lần xem trang : :702
Nhập ngày : 14-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Tin tức

CHUYÊN MỤC TƯ VẤN TUYỂN SINH 2016 TRÊN WEB KHOA THỦY SẢN(27-07-2016)

Hội nghị quốc tế về bảo tồn nguồn gen lưu vực sông Mekong (Cần Thơ, 6-7/3/2017)(06-06-2016)

Hội chợ Triển lãm Xúc tiến đầu tư Giống Nông nghiệp TP.HCM lần IV năm 2016 (23-27/6/2016)(06-06-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một chín không tám