Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 250
Toàn hệ thống: 13812
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Nhân sự của Bộ môn nhiệm kỳ 2012 – 2017... XEM TIẾP >>

Nhân sự Bộ môn nhiệm kỳ 2012 – 2017

Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Phúc Cẩm Tú

Thành viên:

1.         PGS.TS Nguyễn Phú Hòa

2.         ThS Đặng Thị Thanh Hòa

3.         ThS Trần Hồng Thủy

4.         ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc

5.         ThS Nguyễn Thị Bạch Mai

 

6.         ThS Nguyễn Phúc Thưởng (đang học Tiến sĩ tại Bỉ)

Số lần xem trang : :1983
Nhập ngày : 21-06-2016
Điều chỉnh lần cuối :28-07-2016

Bộ môn Sinh học và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản

Giới thiệu về Bộ môn Sinh học và QLNL Thủy sản(21-06-2016)

Hoạt động của bộ môn(21-06-2016)

Định hướng phát triển(21-06-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một hai một chín

Xem trả lời của bạn !