Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 169
Toàn hệ thống: 10135
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ban đại diện (BĐD) Hội Cựu Giảng viên-Sinh viên (HCGV-SV) Khoa Thủy Sản (KTS) đã tiến hành cuộc họp lần thứ hai vào lúc 9 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2012 tại Thư viện Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá việc triển khai một số công việc đã được thông qua trong cuộc họp BĐD lần thứ nhất (ngày 26/11/2011) và bàn một số công việc trong thời gian sắp tới. Tham dự cuộc họp có 12 thành viên BĐD (5 thành viên vắng mặt do bận công việc) và 2 Phó trưởng khoa KTS nhiệm kỳ 2012-2017. (Xem Biên bản cuộc họp)

Số lần xem trang : :4361
Nhập ngày : 25-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :25-10-2012

Họp Ban đại diện Hội CGV-SV (lần 1)(16-10-2012)

Danh sách Cựu GV-SV và Công ty tài trợ học bổng & trang thiết bị và đóng góp cho quỹ Hội CGV-SV năm 2011(19-09-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không hai năm bảy

Xem trả lời của bạn !