Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 184
Toàn hệ thống: 20625
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN


Để triển khai các hoạt động của Hội CGV-SV, Ban Đại diện đã có cuộc họp lần thứ nhất vào sáng ngày 26/11/2011 tại Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2. Nội dung cuộc họp bao gồm:

1.Góp ý, rút kinh nghiệm về việc tổ chức Lễ Chào mừng Ngày Nhà giáo VN và Họp mặt truyền thống Cựu GV-SV Khoa Thủy Sản (20/11/2011).

2. Xây dựng các tiểu ban của hội và bầu các chức danh Chủ tịch & Phó chủ tịch hội và Trưởng tiểu ban.

3. Báo cáo thu chi tài chánh trong đợt vận động ngày 19/11/2011.

4. Thông qua Chương trình hành động của hội trong năm 2011-2012 và phân công triển khai các công việc trước mắt.

Các thành viên đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến tích cực và cuộc họp đã thành công tốt đẹp (xem Hình BĐDBiên bản cuộc họp).

Số lần xem trang : :4125
Nhập ngày : 16-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :25-10-2012

Họp Ban đại diện Hội CGV-SV (lần 2)(25-10-2012)

Danh sách Cựu GV-SV và Công ty tài trợ học bổng & trang thiết bị và đóng góp cho quỹ Hội CGV-SV năm 2011(19-09-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai bốn ba chín

Xem trả lời của bạn !