Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 49
Toàn hệ thống: 4643
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Thành lập Hội Cựu giảng viên - sinh viên Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Hội CGV-SV)

Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (KTS-ĐHNL) được thành lập năm 1974. Nhiều giảng viên tham gia công tác đào tạo tại KTS-ĐHNL nay đã nghỉ hưu. Nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp từ KTS-ĐHNL đang góp phần rất lớn cho sự phát triển thủy sản Việt Nam. Các cựu giảng viên và sinh viên đã và đang có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo của KTS-ĐHNL thông qua các hoạt động cấp học bỗng cho sinh viên, hỗ trợ thiết bị giảng dạy cho giảng viên và cung cấp cơ sở thực tập giáo trình cho khoa.

Trong buổi họp mặt Chào mừng Ngày Nhà Giáo và Truyền Thống Khoa Thủy Sản (19/11/2011), Hội Cựu giảng viên - sinh viên Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Hội CGV-SV) đã được thành lập nhằm mục đích tập hợp và vận động các cựu giảng viên và sinh viên tham gia các hoạt động truyền thống, đoàn kết tương trợ, chăm lo đời sống, thăm hỏi động viên, giúp đỡ lẫn nhau và góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác nhằm hỗ trợ KTS-ĐHNL hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển thủy sản Việt Nam. Các cựu giảng viên và sinh viên tham gia cuộc họp đã thông qua Điều lệ Hội CGV-SV và đề cử các thành viên Ban đại diện Hội CGV-SV.

Số lần xem trang : :4456
Nhập ngày : 19-09-2012
Điều chỉnh lần cuối :09-10-2012

Kỷ yếu 40 năm thành lập KTS(03-12-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai sáu tám không

Xem trả lời của bạn !