Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 146
Toàn hệ thống: 12795
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM                                                             Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
              KHOA THỦY SẢN                                                                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                          ----------***------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO TỔ CHỨC
 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC THỦY SẢN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4
 
 
1. GIỚI THIỆU
Khoa Thủy Sản - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (KTS-ĐHNL) được chính thức thành lập từ năm 1974. Trải qua 37 năm hoạt động, KTS-ĐHNL đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển thủy sản Việt Nam thông qua các hoạt động có hiệu quả về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong 37 năm qua, sự nghiệp đào tạo của KTS-ĐHNL đã không ngừng phát triển với việc mở rộng chương trình và qui mô đào tạo. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy của KTS-ĐHNL về sản xuất giống, kỹ thuật nuôi, chế biến... đã được chuyển giao cho người sản xuất; từ đó góp phần đa dạng đối tượng và hình thức nuôi cũng như nâng cao trình độ nuôi và chế biến thủy sản. Những đóng góp cho sự phát triển thủy sản Việt Nam của KTS-ĐHNL trong thời gian đã được ghi nhận với việc Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho tập thể cán bộ công chức (CBCC) của khoavào năm 2005. Những thành tựu đạt được của KTS-ĐHNL, ngoài nỗ lực của CBCC của khoa, còn có sự động viên, hỗ trợ và giúp đỡ của các cựu giáo viên và sinh viên, của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
Năm 2011, KTS-ĐHNL sẽ tổ chức Hội nghị khoa học thủy sản tòan quốc lần thứ 4 vào ngày 16 tháng 12 nhằm tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa trong 2 năm qua cũng như chia sẻ những thành tựu nghiên cứu khoa học về thủy sản với các đơn vị và đối tác của KTS-ĐHNL.
 
2. THÀNH PHẦN THAM DỰ
Khoa Thủy Sản - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM kính mời các cán bộ khoa học đang công tác tại các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Sở NN và PTNT, Sở Khoa Học và Công Nghệ, Sở Tài Nguyên và Môi Trường và các doanh nghiệp đăng ký tham dự và gửi báo cáo khoa học tham gia hội nghị.
 
3. BÁO CÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ
 
Các lĩnh vực chuyên môn:
-         Bệnh và môi trường trong nuôi trồng thủy sản.
-         Di truyền và sản xuất giống thuỷ sản.
-         Dinh dưỡng và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.
-         Kinh tế-xã hội, nguồn lợi thuỷ sản và các chuyên môn khác.
Ban tổ chức sẽ in và phát kỷ yếu của hội nghị bao gồm toàn bộ các báo cáo khoa học cho quý vị đại biểu tham dự hội nghị.
 
Quy định về báo cáo khoa học gởi cho Ban tổ chức hội nghị:
-         Tên báo cáo: Chữ hoa, trừ tên latinh được để trong ngoặc đơn và in nghiêng.
-         Họ và tên tác giả: Viết hoa các chữ cái đầu tiên của họ, tên và tên đệm.
-         Tên cơ quan và e-mail: Tên cơ quan, địa chỉ email của các thành viên đứng tên trong báo cáo khoa học.
-         Độ dài của báo cáo khoa học:
o       Tóm tắt báo cáo bằng tiếng Anh, không quá 300 từ.
o       Bài chi tiết dài không quá 10 trang.
-         Format:
o       Khổ giấy: A4.
o       Lề trang in: Trái 3 cm, phải 2 cm, trên 2 cm, dưới 2 cm.
o       Khoảng cách dòng: Single.
o       Font chữ: 12, Times New Roman (Unicode).
o       Tên bảng ở phía trên của bảng; tên hình ở phía dưới của hình.
o       Không ghi số trang.
o       Báo cáo khoa học gồm các phần: Abstract (bằng tiếng Anh); Đặt vấn đề; Vật liệu và phương pháp; Kết quả và thảo luận; Kết luận và đề nghị; Tài liệu tham khảo.
-         Thời gian nộp báo cáo khoa học: Hạn chót là ngày 30 tháng 11 năm 2011.
-         Phần trình bày tại hội nghị: Báo cáo viên chuẩn bị báo cáo powerpoint. Thời gian trình bày mỗi báo cáo tối đa là 15 phút.
 
4. CHI PHÍ THAM DỰ
 
Ban tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí ăn trưa cho toàn thể báo cáo viên tham dự Hội nghị. Đại biểu tham dự hội nghị tự túc phương tiện đi lại và chỗ ở.
 
5. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
 
Ông Nguyễn Như Trí
Khoa Thủy Sản
Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08-3896-3343; DĐ: 0909-990-146
Fax: 08-3896-0713
 
Ông Nguyễn Văn Tư
Khoa Thủy Sản
Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08-3896-3343; DĐ: 0903-654-001
Fax: 08-3896-0713
 
                                                                                     TM.BCN Khoa Thủy Sản


                                                                                                Trưởng khoa

 
                                                                                         PGS.TS Lê Thanh Hùng

Số lần xem trang : :4295
Nhập ngày : 07-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :19-09-2012

Định hướng phát triển(21-06-2016)

Định hướng phát triển(21-06-2016)

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO POHE(11-12-2015)

SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO POHE NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN(11-12-2015)

GIỚI THIỆU (11-12-2015)

Thư mời tham dự Họp mặt truyền thống Khoa Thủy sản năm 2015 (05-11-2015)

Thông báo mới(07-10-2011)

Chuyên ngành NTTS (hệ Liên thông)(07-10-2011)

Cựu Sinh Viên Khoa Thủy Sản(18-11-2010)

Công trình khoa học xuất bản trong nước(14-01-2009)

Chuyên ngành học: Nuôi Trồng Thủy Sản (hệ KS, 4 năm)(12-09-2008)

Chương Trình Ðào Tạo theo Học Chế Tín Chỉ(12-09-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không ba ba bốn

Xem trả lời của bạn !