Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 199
Toàn hệ thống: 15438
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM được chính thức thành lập vào năm 1974. Tiền thân của Khoa là Ban Ngư Nghiệp thuộc Khoa Súc Sản, Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp. Từ năm 1962, Ban Ngư Ngiệp đã đào tạo và cấp bằng Kỹ sư Thủy sản (khóa 1). Tính đến nay, Khoa đã đào tạo 45 khóa sinh viên. Năm 1975, Khoa Thủy Sản chỉ có 02 giảng viên có trình độ trên đại học nhưng đến nay Khoa đã có 38/40 giảng viên có trình độ trên đại học, trong đó có 8 Tiến Sĩ và 5 Phó Giáo Sư. Khoa Thủy Sản có nhiệm vụ đào tạo Kỹ sư Thủy Sản với 2 lĩnh vực: Nuôi Trồng Thủy Sản và Chế Biến Thủy Sản, đào tạo chuyên ngành Ngư Y (tuyển sinh từ năm 2004), chuyên ngành Kinh Tế và Quản Lý Thủy Sản bậc đại học (từ năm 2010) và đào tạo Thạc Sĩ chuyên ngành Nuôi Trồng Thủy Sản. Từ năm 2014, Khoa Thủy Sản bắt đầu đào tạo nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Nuôi Trồng Thủy Sản.

Các nhiệm vụ quan trọng khác của Khoa là nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, phục vụ sản xuất thủy sản, hỗ trợ công tác khuyến ngư cho TP.HCM và các tỉnh trong cả nước. Để thực hiện các nhiệm vụ đó, bên cạnh việc đào tạo nguồn nhân lực cao có trình độ đại học và trên đại học trong lĩnh vực thủy sản, Khoa Thủy Sản đã và đang thực hiện những nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hoặc mở các lớp học ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu nhân lực cững như nhu cầu phát triển thủy sản cho các địa phương trong cả nước. Mạng lưới cựu sinh viên của Khoa trải rộng khắp cả nước. Nhiều cựu sinh viên tốt nghiệp từ Khoa đã và đang nắm giữ những vị trí và trọng trách cao trong các cơ quan đào tạo, nghiên cứu của nước nhà cũng như trong các công ty kinh doanh, sản xuất,... 

 Để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, Khoa Thủy Sản cũng đã hợp tác, liên kết với các trường đại học, các viện nghiên cứu ở nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ quốc tế như: Đại học Auburn (Mỹ), Viện công nghệ Á châu (AIT), Tổ chức CIRAD & Orstom (Pháp),... Với các nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng chuyên sâu, các giảng viên Khoa Thủy sản đã liên tục công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học cũng như trong các hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước.

Số lần xem trang : :6980
Nhập ngày : 14-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :29-06-2014

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy chín bốn sáu

Xem trả lời của bạn !