Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 295
Toàn hệ thống: 4759
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Tri N Nguyen, 2009. Total sulfur amino acid requirement of tilapia: A review and application to practical diets. ISBN: 978-3-63913-426-1. VDM Verlag Dr. Muller, Germany.

Davis, D., Nguyen, T., Li, M., Gatlin, D. and O’Keefe, T., 2009. Advances in aquaculture nutrition: catfish, tilapia and carp nutrition. In: Burnell, G. and Allan, G. (Eds). New technologies in aquaculture: Improving production efficiency, quality and environmental management. Woodhead Publishing Limited, UK, pp. 440-458. ISBN: 978-1-84569-384-8.

Số lần xem trang : :4406
Nhập ngày : 26-04-2009
Điều chỉnh lần cuối :

TS Nguyễn Minh Đức(26-04-2009)

TS Vũ Cẩm Lương(26-04-2009)

PGS-TS Lê Thanh Hùng(26-04-2009)

ThS Nguyễn Văn Xuân(26-04-2009)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một một bốn ba

Xem trả lời của bạn !