Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 49
Toàn hệ thống: 4984
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

KHOA THỦY SẢN THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NIÊN KHÓA 2010 TRỞ VỀ SAU


Sinh viên lưu ý

Chương trình đào tạo mới có những điều chỉnh về các cụm kiến thức tự chọn. Sinh viên cần tham khảo Chương trình đào tạo này khi đăng ký môn học.

Ngày 12 tháng 08 năm 2013      

                                                                             Giáo vụ Khoa TS

Số lần xem trang : :3920
Nhập ngày : 26-03-2009
Điều chỉnh lần cuối :14-08-2013

Thông tin tuyển dụng công ty UV(08-04-2016)

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - Công ty Cargill(30-01-2016)

Thông báo học bổng tài năng Cargill 2015-2016(24-11-2015)

Thư mời tham dự Họp mặt truyền thống Khoa Thủy sản năm 2015 (10-11-2015)

THÔNG BÁO HỘI THẢO(16-03-2015)

Các Chương trình đào tạo áp dụng từ năm 2014(03-12-2014)

Kỷ yếu 40 năm thành lập KTS(03-12-2014)

Qui chế đào tạo ĐH theo hệ thống tín chỉ(16-09-2009)

Qui định về format Khóa luận tốt nghiệp(04-04-2009)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín chín tám sáu

Xem trả lời của bạn !