Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 161
Toàn hệ thống: 2543
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 8117001 Bùi Thị Thúy An      
2 8117009 Trần Phạm Thùy Anh      
3 8117015 Cao Tấn Công      
4 8117021 Huỳnh Thị Bé Diễm      
5 8117029 Nguyễn Ngọc Hạnh Duyên      
6 8117036 Nguyễn Thị Hương Giang      
7 8117045 Lê Ngọc Hân      
8 8117050 Huỳnh Thị Hiền      
9 8117055 Phạm Thị Hiền      
10 8117061 Mai Lê Ngọc Hiện      
11 8117057 Nguyễn Thị Thu Hiếu      
12 8117066 Nguyễn Phi Hổ      
13 8117073 Nguyễn Việt Hùng      
14 8117076 Võ Văn Hưng      
15 8117077 Nguyễn Thị Mai Hương      
16 8117078 Trần Thị Hương      
17 8117080 Mạc Văn Hữu      
18 8117081 Đỗ Duy Khanh      
19 8117084 Trần Kim Khánh      
20 8117085 Cao Đình Khoa      
21 8117091 Đồng Thị Tuyết Lan      
22 8117092 Nguyễn Thị Tuyết Lan      
23 8117093 Nguyễn Văn Lâm      
24 8117106 Trần Văn Long      
25 8117107 Võ Kế Long      
26 8117109 Lê Đức Lộc      
27 8117134 Nguyễn Thị Nhân      
28 8117136 Nguyễn Minh Nhật      
29 8117137 Bùi Thị Cẩm Nhung      
30 8117138 Đặng Thị Cẩm Nhung      
31 8117245 Hoàng Văn Nỏm      
32 8117142 Hồ Ngọc Phát      
33 8117147 Nguyễn Thị Bích Phượng      
34 8117160 Trần Thanh Sinh      
35 7117143 Nguyễn Sử Tâm      
36 8117168 Trần Thị Minh Tâm      
37 8117182 Phạm Hồng Thái      
38 8117171 Nguyễn Thị Kim Thanh      
39 8117174 Nguyễn Tấn Thành      
40 8117178 Nguyễn Thị Phương Thảo      
41 8117183 Lê Thị Hoàng Thắm      
42 8117191 Nguyễn Thị Xuân Thơm      
43 8117192 Hoàng Phương Thu      
44 8117193 Huỳnh Thị Thu      
45 8117195 Hồ Thị Kim Thuyền      
46 8117201 Hứa Thị Mỹ Tiên      
47 8117211 Hồ Thị Thùy Trang      
48 8117212 Phạm Thị Trang      
49 8117215 Dương Đăng Tráng      
50 8117217 Lê Thảo Trinh      
51 8117222 Lâm Thanh Tuấn      
52 8117226 Đào Thị Kim Tuyền      
53 8117227 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền      
54 8117229 Trần Thị Kim Tuyến      
55 8117231 Hồ Nguyễn Khánh Uyên      
56 8117232 Nguyễn Thị ái Vân      
57 8117238 Phan Thị Vui      

Số lần xem trang : :3850
Nhập ngày : 11-02-2009
Điều chỉnh lần cuối :

danh sách lớp dh08ct(11-02-2009)

danh sách lớp dh08nt(11-02-2009)

danh sách lớp dh08nt(11-02-2009)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn bốn sáu một

Xem trả lời của bạn !