Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 159
Toàn hệ thống: 2528
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 8116001 Nguyễn Trường An      
2 8116003 Trần Thị Kim Anh      
3 8116005 Văn Đỗ Tuấn Anh      
4 8116018 Nguyễn Mạnh Cường      
5 8116027 Nguyễn Quốc Dũng      
6 8116025 Nguyễn Anh Duy      
7 8116029 Nguyễn Cảnh Dương      
8 8116034 Trần Văn Đạt      
9 8116037 Trần Ghi      
10 8116043 Trương Thị Thúy Hằng      
11 8116049 Nguyễn Minh Hiếu      
12 8116056 Nguyễn Phước Hòa      
13 8116052 Nguyễn Thái Hòa      
14 8116054 Phan Anh Hoàng      
15 8116213 Lý Thị Bích Hồng      
16 8116214 Danh Phát Huy      
17 8116062 Trần Anh Huy      
18 8116063 Nguyễn Phi Huỳnh      
19 8116066 Hồ Trung Hưng      
20 8116068 Lê Quang Hưng      
21 8116073 Nguyễn Quang Khải      
22 8116074 Hồ Thị Như Khánh      
23 8116078 Nguyễn Huy Lâm      
24 8116079 Trần Văn Lập      
25 8116087 Lê Trúc Ly      
26 8116088 Nguyễn Như Lý      
27 8116089 Đắc Thị Mai      
28 8116095 Nguyễn Tài Năng      
29 8116096 Trần Thị Phương Nga      
30 8116099 Lê Danh Ngọc      
31 8116102 Võ Hồng Nguyên      
32 8116104 Nguyễn Thành Nhân      
33 8116108 Vũ Thị Ngọc Nhung      
34 8116109 Trần Thị Oanh      
35 8116110 Thạch Anh Pha      
36 8116115 Lê Anh Phong      
37 8116119 Đỗ Xuân Phúc      
38 8116122 Lê Thanh Phụng      
39 8116127 Đỗ Minh Phược      
40 8116129 Thiều Văn Quang      
41 8116131 Phạm Minh Quyền      
42 8116134 Huỳnh Thanh Sang      
43 8116135 Hồ Đình Sơ      
44 8116145 Trần Nam Tân      
45 8116154 Trần Quang Thái      
46 8116156 Võ Hoàng Thái      
47 8116149 Lê Nguyễn Xuân Thảo      
48 8116164 Lý Anh Thuật      
49 8116180 Nguyễn Thùy Đoan Trinh      
50 8116183 Nguyễn Ngọc Trường      
51 8116186 Nguyễn Quốc Tuấn      
52 8116187 Nguyễn Quốc Tuấn      
53 8116188 Nguyễn Thị Bích Tuyền      
54 8116189 Nguyễn Thị Tuyết      
55 8116207 Ngô Thị Xuân      
56 8116210 Nguyễn Thị Minh Xuân      
57 8116212 Trần Ngọc Hải Yến      

Số lần xem trang : :3828
Nhập ngày : 11-02-2009
Điều chỉnh lần cuối :

danh sách lớp dh08ct(11-02-2009)

danh sách lớp dh08ct(11-02-2009)

danh sách lớp dh08nt(11-02-2009)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba sáu bốn

Xem trả lời của bạn !